Capellenborg nieuwsbrief December 2023

2023

Het einde van kalenderjaar 2023 komt snel nabij. Een jaar waarin er weer veel mooie dingen zijn gebeurd. Gestart met een nieuwjaarsreceptie die door onze leerlingen van D&P was georganiseerd. Het verzorgen van een maaltijd voor mantelzorgers. Mooie reizen naar Parijs en Berlijn, waar leerlingen en medewerkers met veel plezier op terugkijken. Ook de eindexamens verliepen goed. Alle leerlingen van basisberoeps, kaderberoeps en havo slaagden. Een resultaat om trots op te zijn.

In september zijn we gestart met een doeweek waarin groepsdynamisch werken centraal stond. Het idee daarachter: als de groep veilig is, kunnen leerlingen tot leren komen en zich optimaal ontwikkelen. We zijn blij dat we alle vacatures van de school hebben kunnen invullen. Op veel scholen is dat niet het geval. Gelukkig lukt het ons wel. Daarmee kan het onderwijsproces doorgang vinden.

De laatste week voor de kerstvakantie is er weer een doeweek. Leerlingen gaan bezig met burgerschap, goede doelen, praktische opdrachten en natuurlijk het Kerstgala, één van de hoogtepunten van het schooljaar. Daarmee komt er een einde aan het kalenderjaar. Nu is er even tijd om tot rust te komen en te genieten van elkaar.

Namens het team Capellenborg wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond en goed 2024.

Met vriendelijke groet, Paul Vermeulen, Directeur Capellenborg

Telefoonbeleid vanaf 8 januari

Aan het begin van dit schooljaar hebben we gesproken over de manier waarop Capellenborg om zou gaan met het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen. Dit naar aanleiding van het gegeven dat er wetgeving komt vanaf 1 januari 2024 waarin staat dat het gebruik van mobiele telefoons niet meer is toegestaan op middelbare scholen.

Aan het begin van dit schooljaar is er op Capellenborg het volgende afgesproken:

 • Capellenborg gaat nog niet over tot een algeheel verbod van mobiele telefoons op school.
 • Aan het begin van iedere les doet de leerling de telefoon in de telefoontas die in elk lokaal aanwezig is.
 • De docent bepaalt of de telefoon tijdens de les als leermiddel wordt ingezet.
 • Aan het eind van de les haalt de leerling de telefoon uit de telefoontas.
 • Als leerlingen toch hun telefoon gebruiken, terwijl dat niet is toegestaan, moet de leerling de telefoon een week lang 's ochtends inleveren bij de conciërge en kan de telefoon aan het eind van de dag weer worden opgehaald.
 • Als in december blijkt dat we ondanks deze maatregelen een groot probleem hebben, heroverwegen we de beslissing en zullen we per januari overgaan tot een algeheel verbod.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode is besloten dat Capellenborg toch overgaat tot een algeheel verbod van mobiele telefoons van leerlingen op en rond de school.

Dat betekent dat de telefoons of thuis of de hele dag in de kluis blijven. Dus ook in de pauzes worden de telefoons niet gebruikt. Als een leerling toch een telefoon heeft, zal deze worden ingenomen en aan het eind van de lesdag worden teruggegeven. Men zal zich een week lang om 8.00 uur moeten melden bij de conciërge, ongeacht het rooster. Door deze maatregel hopen we de focus op leren te vergroten en meer rust te creëren binnen de klassen en op school. Voor vragen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Schoolteam

Hieronder vindt u de personele wijzigingen van ons schoolteam:

 • Rik Wolfsen, docent wiskunde, vervangt meneer W. Nijhof.
 • Bernadet Lucht, onderwijsassistent, vervangt mevrouw M. Schipper per 1 januari.
 • Marjolein Jansen, leerlingbegeleidster, vervangt mevrouw A. Wiersma per 1 janauri.
 • Harrit van Pijkeren , conciërge, vervangt tijdelijk meneer T. Melis.
 • Meneer van der Lei is tijdelijk afwezig tot het tweede halfjaarsrooster, zijn afwezigheid wordt binnen de sectie opgevangen.

Wij bedanken de vertrekkende collega's, wensen ze een goed vervolg op hun loopbaan elders en heten de nieuwe collega's van harte welkom op de Capellenborg!

Tip van de RT: leerstrategieën

Regelmatig horen we de vraag: hoe kan ik nou het beste leren? Bij de RT (remedial teaching) oefenen we verschillende handige strategieën, om het leerwerk goed in het hoofd te krijgen. Ik zeg daar altijd bij: “Ik bied je veel verschillende manieren aan; kies daaruit, wat het beste bij je past.”

Uit onderzoek weten we, dat leerstof het beste blijft hangen, wanneer je het volgende doet:

 • Leer regelmatig kleine hoeveelheden, verspreid deze over de week en herhaal dezelfde stof.
 • Wissel af in de manier, waarop je leert.
 • Maak gebruik van verschillende zintuigen: spreken, luisteren, lezen, schrijven.

Hier een paar manieren:

 • Braindump: pak een leeg vel papier en schrijf alles op wat je je herinnert over een bepaald onderwerp. Kijk daarna in je boek wat je allemaal goed had. Zo weet je ook, wat je nog extra kan leren.
 • Flitskaartjes: knip uit stevig papier kleinere kaartjes (bijvoorbeeld 4x5 cm). Schrijf aan de ene kant het woord, of de vraag, die je wilt leren. Aan de andere kant schrijf je de definitie, of het antwoord. Zo kun je regelmatig deze woorden oefenen, of je laten overhoren.
 • Stel jezelf vragen, geef jezelf antwoord: geef gedetailleerd antwoord en geef daar, zo mogelijk, een voorbeeld bij. Zo oefen je het beantwoorden van open vragen op een toets.
 • Leg de stof aan een ander uit: als je zó duidelijk weet uit te leggen, dat de ander je begrijpt, heb jij de leerstof in de vingers.
 • Maak de leerstof visueel: teken schema’s, stappenplannen, maak mindmaps, gebruik tabellen, teken de leerstof (bijv. de cellen van dieren en planten bij biologie).

Probeer op deze manier het leren af te wisselen. Je zult merken, dat de stof beter blijft hangen, dan wanneer je de teksten alleen maar doorleest.

Groeten van mevrouw Ohm

Is er een grens aan begrijpen van de ander?

Was u bang voor de reacties op uw boek? Welke invloed heeft de reis gemaakt op uw leven? Zomaar een greep uit de vragen die leerlingen uit 4 en 5 havo van de Capellenborg Wijhe stelden aan de schrijver in hun klas: Maurits Chabot.

In zijn werk als journalist werd Maurits Chabot onvrijwillig onderdeel van de harde opinies op social media. Bij verschil van mening en in het debat komen mensen steeds verder van elkaar af te staan en daar had Maurits moeite mee. Hij ging op onderzoek uit: hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan het debat? Waar vinden mensen elkaar ondanks de verschillen van mening? Zijn zoektocht resulteerde in een prachtig boek ‘Over de kloof’. Hierin portretteert hij vriendschappen tussen mensen die voor ons onwaarschijnlijk lijken. De Dutchbatter en de Bosniër. Een Rwandese Hutu en een Tutsi. En, hoe actueel, de vriendschap tussen twee jonge vrouwen uit Israël en Palestina.

Dinsdagmorgen om 10.00 uur nam Maurits de leerlingen mee in de totstandkoming van zijn boek. Hij vertelde over zijn gesprekken met de geportretteerden en het belang van nieuwsgierig zijn, vragen stellen, blijven proberen te begrijpen. Met het lezen van Over de kloof en het gesprek met de schrijver hopen we leerlingen mee te kunnen geven dat je juist de verbinding kan zoeken, ook wanneer je anders tegen een onderwerp aankijkt. Capellenborg kijkt terug op een zeer geslaagde activiteit en… lezen blijkt leuker dan je denkt.

In samenwerking met Uthuus Wijhe hebben we deze ontmoeting kunnen realiseren en daar zijn we heel blij mee. We kijken uit naar een mooie samenwerking in de toekomst.

Docenten Nederlands, Capellenborg Wijhe

Rots en Water training

Donderdag 29 februari start Stichting de Kern en het Jongerenwerk van WijZ Welzijn weer met een weerbaarheidstraining voor groep 8 en leerjaar 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs.

De training is gebaseerd op het Rots en Water programma. Dit is een psycho-fysieke training waarbij er meer wordt bewogen dan gepraat. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door de training wordt de weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van de jongeren vergroot. Dit leren ze door middel van sportieve spellen en oefening. Tijdens de training delen ze ervaringen met elkaar en oefenen ze met de vaardigheden.

De training bestaat uit 8 wekelijkse lessen en vindt plaats op de donderdagmiddag in een sportzaal van 't SPOC aan de Lange Slagen 29 in Wijhe. De training wordt kosteloos aangeboden en gegeven door gecertificeerde Rots en Watertrainers.

Voor meer informatie of vragen over de training kan contact worden opgenomen met Annika van Wijz Welzijn via a.nijboer@wijz.nu of 06-32452433.

Supergirl

Speciaal voor meiden in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar is er bij WIJZ Welzijn nu Supergirl! Supergirl is een methodiek die zich richt op de begeleiding bij het volwassen worden van meiden in de puberteit.

Het doel van Supergirl is het leren zelf vormgeven aan het eigen leven als deel van de samenleving. De meiden worden als groep begeleid door een vrouwelijke jongerenwerker. De reden waarom meiden zich bij Supergirl aanmelden kunnen heel divers zijn. Vaak gaat het om meiden die bijvoorbeeld een steuntje in de rug kunnen gebruiken of aan de slag willen met hun (leer) doelen en/of problemen. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn: zelfvertrouwen, zelfbeeld, vriendschappen, relaties, seksualiteit, groepsdruk.

De Supergirl-groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 meiden van 13 t/m 16 jaar. Er is bewust gekozen voor een kleine groep om een veilige sfeer te creëren. Daarnaast hebben alle meiden en de meidenwerker “groepsgeheim’ wat extra bescherming biedt. Dit alles draagt bij aan een eerlijke, open sfeer.

 • Wanneer: Vrijdagmiddag
 • Duur: 2 uur
 • Waar: ’t SPOC – de Lange Slagen 29 in Wijhe

Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met jongerenwerker Annika Nijboer, via a.nijboer@wijz.nu of via 06-32452433.

Agenda

Januari

 • 8 januari - Lessen starten vanaf 10.00 uur volgens rooster
 • 9 januari - 40-minuten lesrooster
 • 9 januari - Ouderraadvergadering
 • 12 januari - 40- minuten lesrooster tot 13.55 uur
 • 12 januari - Open Huis van 18.00 - 21.00 uur
 • 17 januari tot en met 23 januari- Toetsweek SE2 voor 3B, 3K, 3T1, 3T2, 4B, 4K, 4T1, 4T2, 4H en 5H
 • 23 januari - Afname GGD onderzoek klassen 1BK, 1KT en 1TH

Februari

 • 6 februari - 40-minuten lesrooster
 • 8 februari - Herkansing SE2
 • 12 februari - Cijferbespreking 3 VMBO, 4 VMBO, 4 havo en 5 havo
 • 13 februari - Studiedag personeel - leerlingen roostervrij
 • 19 februari tot en met 23 februari- Voorjaarsvakantie

De actuele agenda kunt u vinden op onze website. Wij raden u aan de website regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie!

Heeft u vragen of wilt u iets opmerken over deze nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar: capellenborg@ooz.nl