Governance Compas Programme Harmonogram spotkań

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach i zrzeszająca ponad 22 tys. członków.

UN Global Compact Network Poland wspiera realizację wytycznych ONZ w zakresie praw człowieka oraz ich praktyczne zastosowanie w strategiach firm w ramach programu Governance Compas.

Włącz się w nasze działania!

W ramach programu łączymy środowisko biznesowe z administracją krajową i międzynarodową, samorządami, światem nauki oraz instytucjami badawczymi, aby wspólnie wspierać partnerów biznesowych w budowaniu silnego, transparentnego i etycznego biznesu. Towarzyszymy aktywnie sektorowi biznesowemu w drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agendy 2030 ONZ. Realizujemy projekty wspierające firmy w przygotowaniu do raportowania ESG w części dotyczącej zarządzania (G). Zapraszamy do udziału – szczegółowe informacje oraz daty spotkań poniżej.

Zespół ds. standardu etycznego

Spotkania Zespołu ds. Standardu Etycznego m.in.: tworzenia i skutecznego wdrażania polityki antydyskryminacyjnej, włączającej i uwzględniającej potrzeby mniejszości, współpracy z samorządami, transparentności działań oraz prawa do prywatności pracowników. Zakładanym rezultatem prac Zespołu ma być samodzielne wyznaczanie i stosowanie w organizacji omówionych zasad i wartości etycznych

 • 31.01.2024 Podstawy praw człowieka
 • 29.02.2024 Komunikacja
 • 13.03.2024 Równość płci w firmie
 • 11.04.2024 osoby z niepełnosprawnościami/neuroróżnorodność w miejscu pracy
 • 14.05.2024 Włączenie społeczności LBGT+
 • 12.06.2024 Migranci w miejscu pracy
 • Październik Inkluzywne przywództwo w praktyce

Powyższe terminy spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Anną Rzepą.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, tel. +48 575 990 577

Zespół Gender Gap

Celem Zespołu ds. Gender Gap jest wspieranie pracodawców w zakresie sposobów i możliwości zwiększania równości płci w firmach, z uwzględnieniem europejskiego i polskiego kontekstu prawnego. Pokazujemy, jak budować władze organizacji w oparciu o zasadę różnorodności, tworzyć przedsiębiorstwa dające równe szanse i posiadające inkluzywne kultury organizacyjne, a także jak wyrównywać lukę płacową oraz raportować wszystkie powyższe wskaźniki.

 • 04.03.2024 Różnorodność władz spółek giełdowych - postęp czy stagnacja?
 • 14.06.2024 Kwestie ładu korporacyjnego w raportowaniu ESRS
 • 19.09.2024 Strategiczne spojrzenie na kwestie społeczne
 • 28.11.2024 Update kwestii prawnych odnośnie dyrektyw

Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Katarzyną Hryćko-Górnicką.

Kontakt: katarzyna.hrycko@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 277

Zespół ds. due diligence

Prace Zespołu ds. Due Diligence koncentrują się na definiowaniu pojęcia „należytej staranności”, mapowaniu łańcuchów wartości, ćwiczeniu dostępnych narzędzi służących do wdrażania procedur i nadzorowania procesów ich realizacji.

 • 12.02.2024 Spotkanie wprowadzające
 • 16.05.2024 Regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne w UE i na świecie związane z due diligence i ochroną praw człowieka (spotkanie warsztatowe)
 • 05.09.2024 Narzędzia wdrażania due diligence w organizacji i jej łańcuchu wartości (spotkanie warsztatowe)

Kontakt: katarzyna.hrycko@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 277

Wyzwania etyczne nowych technologii - cykl spotkań

Rozwój nowych technologii stawia przez biznesem wyzwania dotyczące nie tylko cyberbezpieczeństwa, ale również etycznych postaw. Dlatego, poza przekazaniem uczestnikom podstawowej wiedzy, m.in. w zakresie sztucznej inteligencji, głównym założeniem cyklu spotkań jest rozważanie, czym jest etyczna technologia oraz jak etycznie zarządzać obszarami komunikacji, informacji oraz Internetu. Przedstawiciele firm technologicznych podzielą się z uczestnikami swoimi politykami i procedurami z zakresu tworzenia i wykorzystywania nowych technologii, a także rozwiązaniami służącymi do ułatwienia procesu raportowania zrównoważonego rozwoju.

 • 28.02.2024 Spotkanie z gościnnym udziałem dr hab Aleksandry Przegalińskiej
 • 4.10.2024 Prezentacja narzędzi agregujących dane ESG

Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Katarzyną Hryćko-Górnicką.

Kontakt: katarzyna.hrycko@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 277

Zespół ds. przeciwdziałania korpucji

Zespół ds. przeciwdziałania korpucji zajmuje się stworzeniem Mapy drogowej, która będzie miała charakter edukujący i szerzący świadomość problemu, jakim jest szara strefa dla Polski.

 • 16.04.2024 Spotkanie
 • 20.06.2024 Mapa drogowa kluczem do walki z szarą strefą
 • 10.2024 O szczegółach spotkania poinformujemy wkrótce

Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką obszaru - Anną Rzepą.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, +48 575 990 577

Raportowanie obszaru G w ramach ESG - szkolenie

Obecnie jednym z największych wyzwań zarządczych dla przedsiębiorstw jest odpowiednie przygotowanie się do raportowania według nowych standardów ESRS. Dlatego podczas szkoleń omawiamy dwa istotne zagadnienia z tego zakresu. Pierwszym z nich jest temat Minimalnych Gwarancji w zakresie przestrzegania praw człowieka jako nieodłącznej części Taksonomii UE oraz procedur niezbędnych do ich spełnienia. Drugim zagadnieniem jest właściwe raportowanie kwestii związanych z ładem korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeciwdziałania korupcji.

 • 17.04.2024 Jak spełnić Minimalne Gwarancje w zakresie przestrzegania praw człowieka?
 • 29.11.2024 Przygotowanie firm do raportowania "G" w ESG na przykładzie branży bankowej.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, +48 575 990 577

SPOTKANIA KOMITETU STERUJĄCEGO GOVERNANCE COMPAS PROGRAMME

 • 09.09.2024
 • 25.09.2024

Dowiedz się więcej o UN Global Compact Network Poland