Loading

foo790

فراتر از شکل ها، قیمت روز میلگرد 1.8515 می توانند در اندازه ها و وزن های مختلف نیز باشند. فولاد ck60 سبک تر را می توان برای سازه ها و مبلمان کوچک و ساده استفاده کرد، در حالی که خرید 1.7711 سنگین تر معمولاً برای پروژه های ساختمانی استفاده می شوند. قیمت ورق آلیاژی 1.2884 نیز بسته به کاربرد و نتیجه ای که می خواهید به دست آورید، در طیف وسیعی از طول ها موجود هستند.