Loading

講古小火車 NO. 14

講古小火車

選自《 陳雷短篇小說集4-紅牡丹》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

Hiàng時ùi阮hia去子良廟,坐糖廠ê小火車上蓋爽。車teh走ê時,車門無關也無關窗。沿路目睭放盡磅看會著--ê,tō是一區續一區ê甘蔗園。khiā tī車門tshîⁿ風siàn面,tō會phīⁿ著甘蔗ê芳味kap糖味,tsia tō是出名ê曾文區甘蔗大產地。

一年透天日頭me̍h,塗m̄驚pha̍k,甘蔗gâu食日,不管紅蔗白蔗,生做蓋tīng koh蓋tiⁿ。Ùi熱--人開始,糖廠ê小火車無停一車一車thia̍p kah tīⁿ -tīⁿ,蓋成咱tsia甘蔗是無限--ê,據在你車,攏車bē了。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 陳慕真
 • 沈逢吉
 • 鄭佩雯
 • 陳金順

劇中人物/聲音演員

 • 少年的母a / 方麗玲
 • 細漢時的我 / 蘇聖富
 • 二姨 / 林琬庭
 • 細漢時的二姨 / 阮詩庭
 • 阿媽 / 郭潤庭
 • 舅公 / 阮俊嘉
 • 昌伯a / Patrick
 • 食老的母a / 沈雨璇
 • 大漢以後的我 / 徐智崗
 • 慧a / 楊雅惠
 • 地政科員 / 賴瀅伊

讀者感想