Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev efterår 2023

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere

Med det sommerlige vejr, vi har oplevet gennem august og september, kan det være svært at forstå, at efterårsferien står for døren. Ikke desto mindre er det blevet tid til 'kartoffelferie' og skoleårets første nyhedsbrev.

Det gode vejr har været med til at sætte sit præg på aktiviteterne i både skolen og SFO Svanereden, hvor uderummet har været flittigt brugt til både faglige og sociale aktiviteter.

I forbindelse med sommerens massive nedbørsmængder fik vi vand i vores billedkunstlokale af flere omgange. Vi har derfor ikke kunne bruge lokalet i efteråret. I stedet er det tidligere sløjdlokale blevet sat i stand og fungerer nu fint, mens vi er i gang med at sikre, at vi igen kan komme til at bruge det normale billedkunstlokale.

I løbet af efteråret er der kommet godt gang i aktiviteter på tværs af vores venskabsklasser. Der er bl.a. blevet læst, leget, teambuildet og dyrket idræt til den helt store guldmedalje. Vores oplevelse er, at der allerede har været mange gode stunder og oplevelser i forbindelse med venskabsklasserne. Vi glæder os til mange flere.

Traditionen tro har der i den sidste uge op til efterårsferien været temauge. Vi har i år været opdelt i afdelinger. Indskolingen har arbejdet med temaet 'Gys og gru', mellemtrinnet har besøgt Hogwarts sammen med 'Harry Potter', og udskolingen har arbejdet med kampagne- og kortfilm.

Fredag løb den traditionelle og årlige motionsdag af stablen. Der er i vanlig stil blevet løbet, hygget og pustet i stor stil. Det har været en skøn uge!

Vi har i en periode, hvor priserne har været stigende - og vi har kunne læse os til, at der er blevet sparet på bl.a. skole- og daginstitutionsområdet på tværs af Fyn, holdt fast i, at det koster penge at have og lave en god hverdag for eleverne. Vi har i løbet af efteråret kunne se, at det også har medvirket til, at der er kommet en del nye elever udefra.

Tak for et godt samarbejde til jer forældre og stor tak til jer for opbakningen til personalet på NAAR.

God læselyst, godt efterår og god ferie til jer alle.

Med venlig hilsen

Ulrik Dahl, konstitueret skoleleder

Første skoledag

Den 14. august bød vi velkommen til et nyt skoleår på Nørre Aaby Realskole. 2.-10. klasse begyndte dagen med samling og fællessang i gymnastiksalen. Kl. 10 mødte alle eleverne i 0. og 1. klasse, hvor 3. årgang stod klar med flag langs den røde løber.

Første skoledag den 14. august.

NAAR skolelivet begynder

Første dag i børnehaveklassen er og bliver noget helt særligt. Der er sommerfugle i maven, spænding, forventninger, stolthed og glæde. NU begynder skolelivet.

Indskolingen på NAAR er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer højt - for alle elever uanset niveau. Eleverne bliver godt rustet til de udfordringer, som de møder senere i skolen.

Her kan du se lidt billeder fra 0. årgangs første skoledag i år.

Fødselsdag i vuggestue og børnehave

Den 18. august fejrede vores vuggestue og børnehave fødselsdag - og det selvfølgelig med både flag, hurraråb, sang, gaver og is.

Vuggestuen fik nogle fine dukker, og børnehaven fik 6 nye hængekøjer og en stak børnesave. Hængekøjerne skal bruges på legepladsen og ude under vores skovhytte.

Fødselsdag i vuggestue og børnehave.

Skolens fødselsdag

Lørdag den 19. august var det Nørre Aaby Realskoles fødselsdag.

Fredag den 18. blev dagen - traditionen tro - fejret i skolegården med is til alle.

Valghold i billedkunst

Den 21. august havde 7. årgang billedkunst som valgfag for første gang. Faget handler om at udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder, og eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Valgholdet bliver afsluttet med en prøve efter 8. klasse.

Billedkunst i nyt lokale.

Denne dag skulle eleverne bl.a. påbegynde et forløb om farvelære, og de skulle dekorere og personliggøre de portfoliemapper, som skal følge dem de næste 2 år.

Da vi desværre oplever nogle problemer med fugt i skolens sædvanlige billedkunstlokale, er vores sløjdlokale henover sommeren blevet omdannet til et nyt, fint billedkunstlokale.

Venskabsklasser på NAAR

For eleverne har det stor betydning at kende hinanden, da det danner grobund for sunde fællesskaber, tryghed og trivsel. Venskaber på tværs mellem små og store styrker alle børns trivsel og en positiv skolekultur.

Derfor har vi venskabsklasser på Nørre Aaby Realskole. Når de nye førskoleelever begynder i skole, modtages de af deres venskabsklasser, som er de nuværende 3. klasser. De to årgange er hinandens venskabsklasser, indtil de store er færdige med 7. årgang.

Den 22. august mødtes venskabsklasserne 1. Syd og 5. Syd i skolegården til en sjov omgang fange-/navne-/stave-leg og et fællesfoto.

Venskabsklasserne 1. Syd og 5. Syd.

En del af Danmarks Private Skolers fælles kodeks for samfundsansvar er løftet om skolen som forebyggende instans. Nørre Aaby Realskole arbejder eksempelvis med venskabsklasser i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. #de7samfundsløfter

NAAR elever testes ordbline

Her i filmen møder du både elever, forælder og læsevejleder, som fortæller om, hvordan Nørre Aaby Realskole arbejder med de ordblinde elever.

Når et barn bliver testet ordblind, efterlader det ofte både forældre og barn med en masse tanker, følelser og ikke mindst spørgsmål. Derfor inviterer Nørre Aaby Realskoles læsevejleder Jeanette til to møder på skolen, hvor alle elever, som netop er testet ordblinde, samt deres forældre deltager sammen. Tanken bag fællesmøderne er, at åbenhed omkring ordblindhed er vigtigt. Her får den enkelte elev en chance for at se, at de ikke er alene.

Alle elever skal blive så dygtige som muligt hos os, uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne udvikling. Det er de frie og private skolers pejlemærke og har betydning for vores håndtering af de elever, der kan siges at have 'særlige behov'. #de7samfundsløfter

Teambuilding i 10. klasse

Fra onsdag den 23. til torsdag den 24. august var eleverne i 10. klasse på tur med teambuilding, burgerspisning, lejrbålshygge, ristede skumfiduser og overnatning hos deres klasselærer Ulla.

Teambuilding i 10. klasse.

En dejlig start på et skoleår, som kommer til at byde på masser af faglige udfordringer, fællesskab og studieforberedelse.

Læs mere om vores 10. klasse-tilbud på naar.dk, eller kontakt os for at få en rundvisning og en snak om, hvad vi kan tilbyde.

Jeg er så glad for min cykel

Den 30. august foregik idrætstimerne på 4. årgang til jernhest sammen med John fra Nørre Aaby Cykelklub.

Eleverne fik et par timer med sved på panden, smil på læben og en masse pedaltramperi, da de blev sendt ud på teknikbanen og sporet ved tunnellen på Kongsgaardsvej. Dagen forinden havde eleverne på 6. årgang fået samme tur.

Idrætstimer med cykelklubben.

NAAR turen går til Scheeßel

I uge 35 var en gruppe elever på 8. årgang på udveksling i Scheeßel i Tyskland.

På udvekslingen deltager eleverne i undervisningen på vores tyske venskabsskole Eichenschule og bor privat hos en tysk familie.

Formålet med udvekslingen er, at eleverne lærer om og oplever tysk sprog, kultur og familieliv, oplever tysk skolestruktur og får en chance for at benytte fremmedsprog (engelsk og tysk) som reel kommunikation.

På tysk udveksling.

I uge 39 var det de danske elevers tur til at have besøg af udvekslingseleverne fra vores venskabsskole i Scheessel.

Alle udvekslingseleverne i Odense.

Tyskerne ankom fredag den 22. september og brugte weekenden hjemme hos de danske elever og deres familier. Mandag stod den på sociale lege og projektarbejde på NAAR, mens tirsdag blev brugt på Brandts i Odense.

På Brandts lærte eleverne fra Nørre Aaby Realskole og Eichenschule om portrætter og selfies. Efter grundig gennemgang af forskelle og ligheder fik de unge mennesker et spejlreflekskamera, som de skulle bruge til at fotografere hinanden med.

Om torsdagen skulle eleverne lave en billedvæg med temaet 'Grænseoverskridende venskaber', og senere torsdag blev der holdt afskedsfest, inden udvekslingseleverne igen skulle sige farvel - eller måske på gensyn - om fredagen.

NAAR mange synger sammen

I dette skoleår prøver vi at køre noget af musikundervisningen på en lidt ny måde. Én lektion om ugen slår vi nemlig to årgange sammen, så 2. og 3. synger sammen, og 4. og 5. årgang gør det samme.

Når årgangene er samlet, er der hele tre musiklærere til at styre slagets gang.

Musikundervisning i Tumlesalen.

Håndboldkaravanen 2023

Den 31. august havde SFO Svanereden fint besøg af Nørre Aaby Båring Håndbold, som arrangerede sjove lege med bold, en sej forhindringsbane og mulighed for at score en masse flotte mål.

Tusind tak til håndboldklubben for en fantastisk eftermiddag i håndboldens tegn!

Håndboldkaravanen 2023.

8. årgang i Amsterdam

I uge 36 var 8. årgang på lejrskole i Amsterdam.

Undervejs fik vi denne hilsen fra dem:

"Vi har det godt, men sveder lidt rigeligt. 32 grader og ca. 50 grader i sporvognen. Vi har været i Anne Franks hus, på kanalrundfart, på Rijksmuseet, i Food Hallen og rundt i centrum. Vi glæder os til den sidst dag i Bodyworld og Madame Tussauds. Hilsen Ulrik, Britta, Rikke, Henrik og Lene."

Lejrskole i Amsterdam.

Arbejdsdag i vuggestuen og børnehaven

Fredag den 1. september om eftermiddagen stod den på arbejdsdag i vores vuggestue og børnehave. En masse forældre mødte op og knoklede løs på legepladsen - vi var i alt ca. 70 børn og voksne.

Arbejdsdag i vuggestue og børnehave.

Cykelbanerne blev gravet ud, der blev lagt nyt grus, og der blev malet ishus og legehus - og meget mere. Der var selvfølgelig også tid til sjov, hygge og fællesspisning.

Tusind tak til alle store og små, som gjorde arbejdsdagen til en stor succes!

NAAR vi oplever

Den 6. september havde vores vuggestue og børnehave en fantastisk udflugt til Danmarks Jernbanemuseum.

Én gang om året tager vuggestuen og børnehaven på en fælles tur ud af huset. Vi har været vidt omkring, og i år besluttede vi, at vi skulle besøge Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Der skulle være en sammenhæng mellem at tage toget fra Nørre Aaby, ankomme på stationen og kigge på toge, der passerede banegården.

I ugerne op til besøget har vi haft om Koblingerne, som er museets børneunivers med toge. Vi har sunget, tegnet og set film om togene.

Børnene fik et armbånd på, da de mødte ind - et tegn på at der skulle ske noget specielt. Der var en sitren af god stemning og spændte børn. Endelig slog klokken afgang, og vi begyndte at gå mod toget. Der var mange spændte børn og voksne. Der blev kigget ud af vinduer og sunget togsange, mens toget stille trillede ind på Odense Banegård. Ved ankomsten gik vi op til Byens Bro og spiste frugt. Her var der udsigt over alle spor og toge. De glædede sig til, at museet skulle åbne.

Langt om længe åbnede museet, og der blev kigget nysgerrigt rundt omkring både i og uden for togene. Mon børnene kunne finde Koblingerne fra filmene, vi har set? Til frokost blev der serveret sandwich og gnavegrønt, og nu måtte det fantastiske legeunivers indtages. Der var bl.a. togbaner med Dublo, som vuggestuen var meget optaget af, en kæmpe tog-legeplads og en indendørs perron med toge og udklædningstøj.

Efter en masse leg og sved på panden blev der hygget med is, inden turen gik hjemad. Der var mange trætte børn i sæderne på vej mod Nørre Aaby Station.

På jernbanemuseet i Odense.

Idrætsdag 2023

Den 11. september var alle elever på NAAR samlet til idrætsdag på det offentlige opholdsareal i Båring.

Det var 9. og 10. årgang, som stod for aktiviteterne som en del af deres idrætspensum. De ældste elever skulle dermed tage ansvar for at få aktiviteterne til at fungere, så det var sjovt for alle.

En skøn dag med fart over feltet, sjov, hygge, sved på panden, fantastisk natur, dejligt vejr og masser af godt humør!

Idrætsdag i Båring.

6. årgang på Bornholm

I uge 37 var 6. årgang på lejrskole på Bornholm, og tirsdag eftermiddag fik vi denne hilsen fra dem:

"Efter en lang rejsedag nåede vi frem til Æblehaven Feriepark i aftes kl. 17.30. Aftensmaden blev serveret kl. 18, så vi nåede lige at finde vores huse, inden vi skulle spise. Efterfølgende stod den på indkøb samt hygge i husene inden sengetid.

I dag har vi været på Middelaldercenteret og en tur forbi Rytterknægten og Ekkodalen. Vi sluttede af med et par times 'fri leg' i Svanekes hyggelige gader. Nu er det tid til et par timer i poolen, inden aftensmaden bliver serveret kl. 18.30."

6. årgang på Bornholm.

NAAR de små synger sammen

I anledning af Små Synger Sammen-dagen den 14. september havde vores vuggestue og børnehave dag besøg af Karls forældre, som sang og spillede for og med alle de glade børn.

Små Synger Sammen er en årlig sangdag for landets førskolebørn. Alle børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejer er inviteret til at synge med. Små Synger Sammen-dagen foregår altid anden torsdag i september. Årets tema var “ting på hjul”.

Små Synger Sammen Dag er en del af projekt Sangglad Mini og er støttet af Nordea-fonden.

Elevrødderne melder klar

Skolens minielevråd med elever fra 4.-6. årgang mødtes den 18. september til elevrådsmøde på biblioteket. I år er formanden Lærke fra 6. Nord.

Den 19. september mødtes skolens ældste elevråd med elever fra 7.-10. årgang. Klar til at gøre en forskel for eleverne på NAAR. I år er formanden Maise fra 8. Nord.

Rigtig god arbejdslyst til alle de seje elevrødder på NAAR.

NAAR der er tid til fordybelse

Den 20. september var det fagdag på Nørre Aaby Realskole. Vi afholder tre fagdage om året, som enten kan have et socialt eller fagligt formål (eller en god blanding).

Hvis formålet er fagligt, har klassens faglærere mulighed for at fordybe sig i et emne sammen med klassen. Nogle emner egner sig bedst til et længere, sammenhængende forløb over seks lektioner; f.eks. hvis der kommer gæstelærere, hvis der er nogle praktiske øvelser, eller hvis man skal ud af huset.

For at få det optimale ud af undervisningen må vi sikre et godt læringsmiljø i klassen; herunder elevernes trivsel. Derfor kan fagdagen også blive brugt til at styrke klassens fællesskab og følelsen af tryghed.

Fagdag på NAAR.

Nørre Aaby Realskoles Facebook-side kan du læse meget mere om de forskellige aktiviteter på skolen den 20. september.

Enzymjagten på 6. årgang

I denne tid lærer eleverne på 6. årgang en masse om, hvordan enzymer findes i kroppen og i naturen - og hvordan mange virksomheder arbejder på at finde nye enzymer, som de kan bruge i deres produkter. Enzymerne kan nemlig gøre produkterne billigere og mere miljøvenlige at lave. Undervisningsforløbet er udarbejdet af LIFE Fonden i samarbejde med forskere fra Novozymes.

Ligesom virksomhederne er 6. årgang nu på jagt efter nye enzymer i deres natur/teknologi-timer. Billederne her er fra et af de første forsøg, hvor eleverne undersøgte, hvordan enzymerne i vores spyt hjælper med at nedbryde den mad, vi indtager.

Den efterfølgende fredag skulle begge klasser selv finde svampe, der laver cellulase. På jagten indsamlede eleverne prøver, som de skulle forbehandle og undersøge tilbage i klasseværelset. Undervejs så de videoer med svampeforskere fra Novozymes.

Da eleverne havde forbehandlet jord- og svampeprøverne, skulle de placere dem i nogle særlige petriskåle med agar i. Det er de samme slags petriskåle med agar, som forskerne bruger.

Fredag den 6. oktober gik natur/teknologi-timerne med, at eleverne skulle finde ud af, om det faktisk var lykkedes at finde cellulaseproducerende svampe.

0. årgang på brandstationen

Torsdag den 5. oktober fik 0. Nord og Syd lov til at besøge TrekantBrands station i Fredericia.

Børnene fik mulighed for at prøve en ægte brandhjelm, slukke en ildebrand og endda stige ind i en imponerende brandbil. De fik også at se, hvor brandfolkene opholder sig, når de ikke er ude på opgave, og lærte om de vigtige rutiner, de følger.

Og som om det ikke var nok, blev dagen ekstra speciel, da alarmen pludselig lød! Børnene var heldige nok til at opleve brandfolkene i aktion, da de hoppede i deres brandslukningsdragter og kørte afsted med sirener og blå blink.

En stor tak til personalet på brandstationen for at give vores børnehaveklasser en fantastisk dag fyldt med læring og spænding!

NAAR vi gør en forskel

Fredag den 29. september inviterede genbrugsbutikken Røde Kors Nørre Aaby til et hyggeligt arrangement med fokus på redesign af brugte tekstiler. Foran butikken stod elever fra 10. Vest på Nørre Aaby Realskole for at sælge pandekager med is, slushice samt kage og kaffe. Alle indtægterne fra salget gik til Røde Kors' indsamling.

De elever fra 10. Vest, som ikke kunne deltage om fredagen, har i stedet udarbejdet en flot informationsfolder om Røde Kors-butikken, som blev delt ud til arrangementet.

Et af de 7 samfundsløfter, som vi har givet sammen med Danmarks Private Skoler, hedder "Skolen og omverdenen". Det handler om, at vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af. 10. klasses bidrag til Røde Kors-butikkens indsamling er et godt eksempel på netop dette. #de7samfundsløfter

Temauge på NAAR

Mandag i uge 41 blev hele mellemtrinnet budt velkommen af Fru Rasmussen og alle de andre lærere på Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldmandsskab.

Velkommen til Hogwarts.

Efter en introduktion til temaugens forskellige værksteder og en præsentation af de forskellige undervisere blev alle de unge hekse og troldmænd fordelt på henholdsvis Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff og Ravenclaw - de fire forskellige kollegier på skolen.

Temaugen bød på mange magiske aktiviteter. Én af dem var Quidditch i gymnastiksalen. Som du kan se på billederne her, var det en kamp på liv og død - eller i hvert fald en kamp om ære og sjov!

Det var en magisk dag om torsdagen i temaugen, da mellemtrinnet afsluttede deres eventyr på Hogwarts med et brag af en fest i den store spisesal. Der var pointoptælling, konkurrencer og et gigantisk kagebord. Vinderne af ugens store dyst blev Ravenclaw B.

Salen var forvandlet til et smukt, magisk univers med alle de fantastiske kreationer, som vores seje elever har produceret på værkstederne i løbet af ugen.

Tusind tak til alle elever, lærere og magiske skabninger på Hogwarts, som har gjort denne uge til noget helt særligt.

Det gik heller ikke stille for sig i indskolingen i temaugen. Eleverne på 0.-3. årgang kastede sig nemlig ind i en verden af GYS OG GRU.

Hver morgen begyndte hele indskolingen dagen med sange og uhyggelige historier, der satte gang i fantasien og fik hjertet til at banke lidt hurtigere. Og når adrenalinen var pumpet godt op, stod den på skræmmende lege, der fik både børn og voksne til at grine og skrige af fryd på én gang.

Billederne her er fra zombie-fange i skolegården. Det var ren action og uhygge i børnehøjde!

Torsdag over middag toppede vi det hele med et gyseligt løb for alle indskolingens elever.

Børnene skulle rundt til forskellige uhyggelige poster. Der blev bl.a. slæbt zombierester, kastet med øjne, spillet kryds og bolle med knogler og skudt efter levende døde. Det var mega skræmmende - og ret så sjovt!

Overbygningen arbejdede i temaugen med kampagne- og kortfilm. I grupper skulle eleverne lave deres egne små film, som de viste til hinanden på temaugens sidste dag om torsdagen.

Eleverne begyndte ugen i Nørre Aaby Bio med et spændende og inspirerende foredrag af filminstruktør og underviser Christian Skaarup Bergstrøm, som gennemgik genrens karakteristika og gav eleverne en masse gode råd til deres forestående arbejde med at skrive og optage korte film.

Foredrag med Christian Skaarup Bergstrøm.

Afslutningsvis skulle overbygningseleverne ved afstemning kåre den bedste kampagnefilm og den bedste kortfilm.

10. vest i Krakow

I uge 41 var 10. klasse på lejrskole i Krakow. Tirsdag aften modtog vi denne hilsen fra lærerne:

"Vi har besøgt Auschwitz og Birkenau, hvor vi fik en guidet tur i området. En oplevelse, eleverne sikkert husker for livet. Tirsdag har vi besøgt saltminen i Wieliczka. I morgen står den på oplevelser i bymidten, hvor eleverne skal på et lille stjerneløb.

Venlig hilsen

Claus og Ulla"

10. Vest i Krakow.

Mange tak for det digitale postkort! Vi glæder os til at høre mere om jeres oplevelser, når I kommer tilbage til NAAR efter ferien.

Nyt fra SFO Svanereden

Vi har haft en fantastisk sommer med skønne børn i SFO'en i sommerferien.

Vi benyttede vores hjemmelavede vandbane så ofte som muligt - til stor glæde og masser af sjov for både børn og voksne.

Efter sommerferien har vi også nydt godt af det fantastiske vejr og brugt uderummet alt det, vi har kunnet.

Nu kommer vi ind i efterår og vinter, hvor der bliver lavet andre aktiviteter, men vi bruger stadig bålhytte, feltlab og skovhytte så meget som muligt. Så det er altid godt at have tøj med efter vejrgudernes velbefindende.

Vi har sagt velkommen til Caroline, som er tilknyttet 0. klasserne og sammen med Søren skal tage sig af vores Ællingegruppe i førskolen.

Vi har i ugen op til efterårsferien arbejdet med temaet 'høst'. Der er blevet lavet kastanjer og æblechips, og børnene har lavet hjemmelavet smør og marmelade. Vi har også skåret græskar, lavet most og bagt boller. Torsdag eftermiddag sluttede vi ugen af med en høstfest med mad over bål.

I ønskes alle en dejlig efterårsferie!

Bedste hilsener fra SFO-personalet

Ledige pladser i indskolingen

  • Maks 20 elever i klassen
  • Fokus på tryghed og trivsel på alle årgange
  • Undervisning der flytter alle børn fagligt
  • Traditioner og fællesskab på tværs af årgange

Indskolingen på NAAR er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer højt - for alle elever uanset niveau. Eleverne bliver godt rustet til de udfordringer, som de møder senere i skolelivet.

Lige nu har vi ledige pladser på 0., 1. og 2. årgang.

Ring til os på telefon 6442 1519, hvis du ønsker at vide mere om Nørre Aaby Realskole. Læs også mere på naar.dk

Den kommende tid på NAAR

Vi ses efter efterårsferien mandag den 23. oktober.

I uge 44 holder vi terminsprøver for 9. og 10. årgang.

I november holder vi skole hjem-samtaler på de fleste årgange.

Torsdag den 30. november holder vi juleklippedag for alle årgange på skolen.

Find os på Facebook, Instagram og YouTube!