Lyseo tutuksi -ilta Millaista on opiskella lukiossa?

Savonlinnan lyseo on yksi Etelä-Savon vanhimmista lukioista. Koulu on perustettu vuonna 1884 ja täyttää siis tänä vuonna 140 vuotta. Tervetuloa juhliin ensi syksynä!

Vuodesta 1891 vuoteen 1966 Lyseo toimi nykyisin kaupungintalon käytössä olevassa komeassa tiilirakennuksessa. Nykyinen talo Piispanmäellä on korjauksin pidetty kunnossa ja sopii koulukäyttöön edelleen varsin hyvin.

Taustalla olevassa kuvassa on Marko Ruuskasen rakentama pienoismalli koulun paikalla sijainneesta piispan asuintalosta, joka paloi 2. maailmansodan aikana.

Lukio-opinnot on mitoitettu siten, että useimmat opiskelijat valmistuvat kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Opinnot voi kuitenkin suorittaa nopeammin tai hitaammin, ja kolmen ja puolen vuoden tai neljän vuoden suunnitelmat ovat yhä tavallisempia. Opiskelijalla on siis mahdollisuus vaikuttaa lukujärjestykseensä ja opintojensa kestoon.

Lukio-opinnot koostuvat opintojaksoista, joista suurin osa on kahden opintopisteen laajuisia, mutta jotkut yhden tai kolme opintopistettä. Lukion aikana on suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joista noin 2/3 kertyy eri oppiaineiden pakollisista opinnoista ja 1/3 valtakunnallisista tai paikallisista valinnaisista opinnoista. Mitä pitemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän opiskellaan valinnaisia opintoja.

Lukuvuodessa on kuusi jaksoa, ja yhden jakson aikana opiskelijalla voi olla lukujärjestyksessään korkeintaan kuusi eri opintojaksoa. Viikon aikana on kolme kaksoistuntia (2x45 min) kustakin opintojaksosta.

Jakson päätyttyä opiskelija saa opinnoistaan arvosanoja. Jaksoarvioinnit julkaistaan kuusi kertaa vuodessa, mutta arvosanoja voi eri syistä tulla muulloinkin, esimerkiksi itsenäisistä suorituksista tai täydennetyistä opintojaksoista. Opintosuoritusote on siis jatkuvasti täydentyvä asiakirja, joka on Wilmassa näkyvissä.

Lukiossa opiskelu on selvästi tiukkatahtisempaa kuin peruskoulussa. Sen voi hahmottaa ajattelemalla kokonaisuutta oppikirjoina: yhden opintojakson aikana käsitellään yhden oppikirjan sisältö kokonaan, ja siihen on aikaa noin kuusi viikkoa. Lukujärjestyksestä riippuen työn alla voi siis olla jopa kuusi oppikirjaa. Oppikirjat ovat nykyisin enimmäkseen digikirjoja, ja koulutuksen järjestäjä hankkii opiskelijoille tietokoneet ja oppimateriaalit.

Jokaisen vuosikurssin opiskelijat on jaettu viiteen perusryhmään. Perusryhmä on kuitenkin koolla vain viikottaisissa ryhmänohjauksissa ja ensimmäisenä lukuvuonna taito- ja taideaineissa ja opinto-ohjauksen tunneilla. Muuten opiskeluryhmien kokoonpano vaihtelee sen mukaan, miten opiskelijat ovat tehneet valintojaan. Samassa opetusryhmässä voi olla myös eri vuosikurssien opiskelijoita.

Lyseolla toimii yleislinjan lisäksi urheilulinja. Sillä opiskelevien opintovaatimukset ovat samat kuin muillakin opiskelijoilla, mutta lukujärjestykseen on sijoitettu mahdollisuus tavoitteelliseen harjoitteluun koulupäivän aikana. Lyseolla ei ole urheilulukion statusta, mutta koulumme on Olympiakomitean kumppanikoulu, ja tarjoaa käytännössä yhtä hyvät mahdollisuudet urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseen kuin nimetyt urheilulukiot.

Lukio-opintoja on mahdollista yhdistää ammatillisiin opintoihin. Opiskelijan pääkoulu voi olla ammatillinen oppilaitos tai lukio. Lukiolainen voi suorittaa ns. kolmoistutkinnon, jossa hän suorittaa ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, joista saa lukion päättötodistuksen, sekä ylioppilastutkinnon.

Opiskeltuaan vaatimusten mukaiset 150 opintopistettä (tai halutessaan enemmän) opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Suoritettuaan lisäksi ylioppilaskirjoitukset hän saa ylioppilastodistuksen ja oikeuden valkolakkiin. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, ja opiskelijan tulee suorittaa vähintään viisi koetta, joista yksi on aina äidinkieli.

Savonlinnan kaupungin lukioiden opiskelijaksi pääsyn keskiarvoraja on 7,0. Mikäli peruskoulun arvosanat eivät syystä tai toisesta riitä tuon rajan saavuttamiseen, eivät lukioiden ovet kuitenkaan automaattisesti sulkeudu. Jos lukio-opinnot kiinnostavat, on mahdollisuus hakea Savonlinnan aikuislukion järjestämään tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, jossa opiskelija voi tutustua lukio-opintoihin. Mikäli edellytykset siirtyä päivälukion opiskelijaksi täyttyvät, voi opiskelija päästä päivälukion opiskelijaksi.

Lukio tarjoaa nuorelle mahdollisuuden oppia ja sivistää itseään, saada valmiuksia jatko-opintoihin sekä solmia uusia ystävyyssuhteita turvallisessa ja mukavassa ympäristössä.

Tervetuloa Lyseoon!