Loading

Attraktiva kommuner 2023 Inbjudan till seminariedag den 15 november 2023 - med anmälningslänk

När behoven möts – folkhälsa, samhällsbyggnad och kultur

Onsdag 15 november kl 09.00-16.00

Ett online-evenemang

Varmt välkommen till en spännande seminariedag kring gestaltad livsmiljö, samhällsplanering och hur man skapar platser där människor trivs!

Programmet innehåller bland annat föreläsningar, panelsamtal och andra samtal kring:

  • Begreppet gestaltad livsmiljö och hur arbetet berör så många verksamheter i en kommun
  • Varför det är viktigt att konsten kommer in i tidigt i byggprocessen
  • Dilemman i plan- och bygglagen
  • Barnperspektivet och vikten av lek för barns hälsa och social hållbarhet
  • Gestaltad livsmiljö-projektet Våra rum i Fyrbodals kommunalförbund
  • Minecraft som metod för barn och ungas påverkan i samhällsplaneringen.

Medverkande:

Joanna Zawieja från Statens konstråd, Lisa Bomble från Högskolan Väst, Felix Gyllenstig Serrao från Göteborgsregionen, Lena Jungmark från Tankesmedjan Movium vid SLU, Mimmi Beckman från Örebro kommun, Tinna Harling och Katarina Carlsson processtöd i pilotprojektet Våra rum i Fyrbodals kommunalförbund, Caroline Bergmann från Västra Götalandsregionen, med flera

Attraktiva kommuner riktar sig till dig som arbetar som:

  • tjänsteperson eller politiker i en kommun, region eller kommunalförbund
  • aktör inom civilsamhället och folkbildning
  • fristående aktör inom kultur, fritid, folkhälsa och andra former av samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Satellitupplägg

För dig som arbetar i en kommun eller liknande offentligt styrd organisation:

Flera av kommunerna i Fyrbodal har egna samlingslokaler där sändningen visas på storskärm och där deltagarna samlas för att tillsammans diskutera de olika frågeställningar som ställs mellan programpunkterna. Information om vem som är kontaktperson i respektive kommun och samlingslokal kommer inom kort.

Vi rekommenderar varmt kommuner även utanför Fyrbodal att samlas på ett liknande sätt för att kunna föra tvärsektoriella samtal under dagen. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till medarbetare/kollegor inom relevanta förvaltningar och boka en lokal med storbildsskärm redan nu.

För övriga åhörare:

Övriga åhörare kan ta del av sändningen antingen via egen dator eller via storbildsskärm i hörsalen på Bohusläns museum i Uddevalla och i Folkets Hus biograf i Hunnebostrand.

Seminariedagen sänds digitalt från Högskolan Västs lokaler i Trollhättan.

Attraktiva kommuner arrangeras av Fyrbodals kommunalförbund i samarbete med Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Bohusläns museum.

Kontakt

Anna Svensson Elfström, kulturstrateg inriktning offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Fyrbodals kommunalförbund: anna.svensson@fyrbodal.se, 0522-44 08 46.