Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev Vinter 2023

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere

”Nu er det jul igen”, og de få resterende uåbnede låger i julekalenderne vidner om, at juleaften er lige om hjørnet, og det er tid til juleferie.

Næstsidste skoledag inden ferien var fagdag på NAAR, hvor der var gang i mange forskellige aktiviteter rundt om på skolen.

Sidste dag inden ferien starter med hygge i klasserne. Derefter er der julebingo for hele skolen og til sidst afslutning i salen, hvor vi siger farvel og på gensyn til hinanden med sang og musik.

NAAR blev, som traditionen byder, iklædt det helt rette juleudtryk i forbindelse med juleklippedagen den sidste torsdag i november. Hjerter, guirlander, pyntede vinduer og nisser i alle afskygninger har således de seneste uger været til både hygge og glæde.

Juletræet foran skolen har i december hilst godmorgen og velkommen, julelamperne på hovedgangen har skabt en stemningsfuld belysning, og adventskransen har hængt på sin sædvanlige plads i Tumlesalen.

På NAAR har vi, som i resten af samfundet, været ramt af masser af sygdom gennem den sidste periode. Corona, influenza, omgangssyge, kighoste etc. har været med til at sætte sit præg på hverdagen, hvor der både har været mange elever og medarbejdere væk i kortere eller længere perioder.

Det er efter omstændighederne gået godt. Det skyldes stor fleksibilitet fra medarbejdere alle steder på NAAR, dygtige vikarer og stor omstillingsparathed hos både voksne og børn. På skolen har vi nogle dage slået nogle af de mindste klasser sammen, og I SFO’en har der været dage, hvor det har været nødvendigt at slå nogle årgangsgrupper sammen.

Selvom vi er kommet godt igennem perioden, krydser vi stadig fingre for, at sygdomstrykket klinger af, inden vi starter skolen op igen den 4. januar.

De sidste dage frem mod juleferien er traditionelt lange for mange elever. Kombinationen af mange indtryk, julearrangementer og spænding - både gennem december og i forhold til juleaften - er for en del af især de mindste elever med til at 'tømme tanken'. Derfor kommer ferien og tiden sammen med familien belejligt for mange.

Jeg håber, at I alle får en god tid sammen med jeres nærmeste.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår på vegne af alle medarbejdere på NAAR.

Ulrik Dahl, skoleleder

Årets Refleksdag på Nørre Aaby Realskole

Den 26. oktober delte vi et lille stykke sikkerhed og synlighed ud til alle vores elever. I anledning af Årets Refleksdag kunne vi nemlig udlevere reflekser til både store og små.

Årets Refleksdag på NAAR.

Årets Refleksdag er en dansk tradition, der minder os om vigtigheden af synlighed i trafikken - især når mørket falder på. Det er dagen, hvor vi forbereder os på den kommende vintertid og sørger for, at vores børn er godt rustet til at færdes sikkert.

Vi er glade for at deltage i denne årlige begivenhed, der er med til at skabe mere opmærksomhed om trafiksikkerhed og brugen af reflekser. Årets Refleksdag støttes bl.a. af Børneulykkesfonden.

Halloween i børnehøjde

Den 31. oktober skete der forvandlinger af de helt uhyggelige slags i vores børnehave her på Nørre Aaby Realskole. Børnene havde nemlig alle forvandlet sig til stygge væsener og skræmmende typer for at fejre halloween efter alle kunstens regler.

Det hele startede med en fantastisk og uhyggelig dans, hvor børnene viste deres bedste skræmmeevner.

De små uhyrer kunne derefter blive malet i ansigtet, lave deres eget selvlysende skelet, kaste efter græskar, sætte vorte på heksens næse og endda balancere med øjne på en skelethånd.

En super (u)hyggelig dag med masser af kreativitet og uhyggelig fantasi.

Halloweensjov i SFO Svanereden

Den 31. oktober havde SFO'ens børn en fantastisk halloween-fest ude i skoven og i vores feltlaboratorium! Børnene var i skræmmende flotte kostumer, og de var helt klar til en eftermiddag fyldt med sjov og uhygge.

Og der var en masse skræmmende aktiviteter, som børnene kunne deltage i:

🔮 Besøg hos spåkonen, hvor de fik spændende forudsigelser om deres fremtid.

🕷️ Føle på uhyggelige ting.

🧁 Pyntning af lækre halloween-kager.

🕳️ Kravle gennem en uhyggelig tunnel fyldt med overraskelser.

Både børn og voksne havde en super (u)hyggelig fest!

Infomøde om 10. klasse på NAAR

Tag 10. klasse på Nørre Aaby Realskole - og klar dig bedre på din ungdomsuddannelse.

  • Opnå bedre karakterer
  • Mød nye venner
  • Bliv klar til videre uddannelse

Måske er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter afgangsprøven, og måske føler du dig endnu ikke helt klar til at begynde en 'rigtig' uddannelse. Derfor kan det være en god idé med et ekstra år med fokus på uddannelsesparathed.

Tirsdag den 16. januar kl. 17 inviterer vi til infomøde om vores unikke tilbud i 10. klasse. Vi giver jer også en rundvisning, så I kan se skolen.

Har du spørgsmål? Ring til 6442 1519, eller skriv til os på skole@naar.dk.

Vi glæder os til at se dig og dine forældre på NAAR!

Læs mere om vores 10. klasse på naar.dk.

Førskole 2024

Fra 1. marts og frem til sommerferien er vores SFO også hjemsted for vores Ællinger: De børn, som begynder i børnehaveklassen efter sommerferien.

Førskole på Nørre Aaby Realskole.

Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. To pædagoger indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte.

Børnene bliver fortrolige med, hvordan ’undervisning’ forgår, så de bliver så skoleparate som muligt. Samtidigt får børnene mulighed for i trygge rammer at lære hinanden at kende og skabe gode relationer til kommende klassekammerater.

Elever, der efter Ællingetiden begynder i vores børnehaveklasser, er godt rustet til de udfordringer, de møder på 0. årgang. Tilsvarende oplever vi, at det faglige niveau er højt, når de begynder i 1. klasse.

Ællingeperioden er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer, trivsel og traditioner højt.

Find mere info på naar.dk

Eventyr på tværs

Den 2. november var venskabsklasserne 3. Nord og 7. Nord samlet om temaet eventyr.

Sammen læste de en fagtekst om eventyrgenren, hvor de ældste elever var bærende i forhold til oplæsning og forklaring af fagord for eleverne i 3. Nord.

Da eleverne i 3. klasse snart skal til at have computer med i skole, benyttede de også muligheden for at lade 7. klasserne hjælpe dem lidt i gang med brug af computer.

Timerne blev afsluttet med, at de i grupperne lavede deres egen Kahoot-quiz om eventyr. Her kunne begge klasser hjælpe hinanden med deres forskellige viden om eventyr og genretræk.

Disney-aften i SFO Svanereden

Fredag den 3. november stod den på Disney-aften i vores SFO.

Personalet havde sat kegler op ud mod p-pladsen, og så blev børnene krydset af, fik en billet og sagde farvel til mor og far. Den populære Disney-aften er nemlig en forældrefri fest. Børnene voksede lige en halv meter, da de selv kom slæbende på alle deres ting i form af soveposer, puder, bamser osv.

En mor spurgte, om det var kl. 20, at arrangementet sluttede, og da de voksne svarede ja, lyste pigens ansigt op i et stort smil; "Jubiii, jeg plejer at komme i seng kl. 19!"

SFO-børnene spiste en masse pizza ude i bålhytten og legede, inden de alle trak i gymnastiksalen for at se Disney.

Disney-aften i Svanereden.

Det var en skøn, skøn aften med godt humør over hele linjen.

NAAR vi synger sammen

I dette skoleår kører vi noget af musikundervisningen på en lidt ny måde. Én lektion om ugen slår vi nemlig to årgange sammen, så 2. og 3. synger sammen, og 4. og 5. årgang gør det samme.

Når årgangene er samlet, er der hele tre musiklærere til at styre slagets gang.

2. og 3. årgang synger sammen.

Den 17. november skulle 2. og 3. årgang lære en ny julesang, men der blev også plads til den gode, gamle "På loftet sidder nissen". Lige til at komme i julestemning af.

NAAR vi kan tabellerne til fingerspidserne

2. Nords elever har arbejdet hårdt og kan nu med stolthed præsentere deres færdigheder med alle tabellerne.

En tidlig forståelse for tabellerne gør ikke kun matematik sjovere, men det er også en nøgleressource, når eleverne møder mere komplekse emner på mellemtrinnet.

Musik og motorik for de mindste

Om formiddagen den 24. november var ca. halvdelen af vuggestuebørnene til motorik i gymnastiksalen, mens den anden halvdel var til musikalsk legestue med Irmelin Stockmarr fra Middelfart Musikskole.

Vi har valgt at køre et forløb, hvor Irmelin kommer hver fredag for at synge, danse og lege med både vuggestue- og børnehavebørnene.

I gymnastiksalen træner børnene deres motorik ved at løbe, hoppe, kravle, springe og danse til dejlig musik.

NAAR det sner

Her er det billeder fra tirsdag den 28. november, da sneen lige var faldet. Rigtig mange elever løb begejstrede ud i det hvide, da klokken ringede til frikvarter.

NAAR det sner.

Når der ligger sne, må 0.-6. årgang kaste med sne på området mellem bålhytten og bakkerne, og 7.-10. årgang må kaste med sne på grusbanerne. Hvis man ikke vil være med i sneboldkamp, kan man altså lege trygt i skolegården, på basketbanen og på legepladsen.

9. årgang i Turbovækst Lab

Verdens befolkning vokser. Vi er 7,8 milliarder mennesker på Jorden i dag - og vi bliver endnu flere i fremtiden. Hvordan kan vi skaffe mad nok til alle, uden at det går ud over Jordens klima og miljø? I forløbet "Turbovækst Kit" har eleverne på 9. årgang arbejdet med netop dette spørgsmål og bl.a. undersøgt, hvordan kunstgødning og katalysatorer kan være med til at øge udbyttet i landbruget.

Den 27. og 28. november dykkede henholdsvis 9. Nord og 9. Syd længere ned i produktionen af kunstgødning. I det rullende laboratorium, som LIFE Fonden havde stillet op på NAAR, skulle de nemlig selv producere ammoniak ved hjælp af de samme gasser og katalysatorer, som bruges på et ammoniakanlæg.

9. årgang i Turbovækst Lab.

I løbet af dagen skulle eleverne også ud på et virtuelt ammoniakanlæg med VR-briller og styre produktionen af ammoniak.

Klask your lår, klask your støvle

Den 5. december havde eleverne i 6. Nord deres sidste almindelige idrætstime inden jul, og det blev markeret med en festlig omgang støvledans i gymnastiksalen.

Den sidste tid har eleverne netop arbejdet med bevægelse til musik - og det var måske derfor, at de var så hurtige til at lære støvledansen. Super seje var de i hvert fald!

Ernæring på skemaet

Onsdag den 29. november var eleverne i 10. Vest i køkkenet. De havde nemlig en temadag under overskriften "Mad til mig".

Eleverne skulle i grupper tilberede mad svarende til et dagligt indtag.

10. Vest i køkkenet.

Over middag var eleverne tilbage i klassen, hvor de fik besøg af ernæringsekspert og -vejleder Mette Husted. Hun fortalte 10. klasserne om ernæring set i forhold til deres aldergruppe og daglige aktiviteter.

Skemafri onsdag i 10. klasse

I 10. klasse på Nørre Aaby Realskole er onsdagene sat af til fordybelse.

Det betyder, at eleverne eksempelvis har hele fagdage med dansk, matematik eller fysik eller arbejder med forskellige temaer som f.eks. økonomi, kommunikation eller kost og motion.

De skemafri onsdage kan også bruges på virksomhedsbesøg eller kulturelle arrangementer, ligesom det er om onsdagen, at eleverne forbereder deres studietur, arbejder med salvvalgt obligatorisk opgave, øver skolekomedie og arrangerer idrætsdag. Der er også mulighed for at arrangere ekstra praktik.

Læs mere om vores tilbud i 10. klasse på naar.dk

NAAR skolen tager samfundsansvar

Her kan du læse Danmarks Private Skolers artikel om Nørre Aaby Realskoles arbejde med de 7 samfundsløfter.

Fra artiklen på Danmarks Private Skolers hjemmeside.

Læs mere om kodeks og vores konkrete initiativer på vores hjemmeside naar.dk

3. Nord på eventyrlig juletur

Eleverne i 3. Nord har den sidste tid arbejdet med eventyrgenren. Som en del af forløbet drog klassen den 5. december til Odense for at besøge H.C. Andersens Hus.

Her hørte klassen først eventyret om Den Standhaftige Tinsoldat. Herefter måtte alle elever vælge sig en udklædning, og sammen digtede de et fantastisk eventyr. Slutteligt var der fri leg i de flotte kulisser, så fantasien fik frit spil.

3. Nord på juletur til Odense.

Efter et par eventyrlige timer fortsatte 3. Nord til Kunstmuseum Brandts, hvor de spiste madpakker, inden eleverne indtog sanseudstillingen Monsterhjerte. Her mødte de et kæmpe monster, der var faret vild i et indkøbscenter. Der kom både smil på læben og sved på panden, inden de sluttede af med at tegne fine hjerter til monsteret.

Toget hjem fra Odense var desværre aflyst, så turen blev afsluttet med, at klassekassen sponsorerede en fælles tur på McDonald’s - det var der ingen sure miner over.

Alt i alt en fantastisk og eventyrlig juletur med 3. Nord.

Leg og læring i eventyrets verden

Også eleverne i 3. Syd var på besøg i Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus den 5. december.

Her fik børnene lov at lytte til en genfortælling af eventyret Den Standhaftige Tinsoldat. De skulle også digte med på deres eget eventyr og fik mulighed for at lege i det forunderlige univers, hvor flotte kulisser og kostumer dannede rammen om en eventyrlig legetime. Og det er ganske vist.

3. Syd på juletur til Odense.

Gudstjeneste for de yngste

Om formiddagen den 7. december var både vuggestuen, børnehaven og børnene i 0. klasse inviteret til børnevenlig julegudstjeneste hos præst Anne Marie Krogh i Nørre Aaby Kirke.

Under besøget i kirken sang børnehavens ældste børn Luciasangen for de andre.

Tilbage på NAAR fik børnene i vuggestuen og børnehaven varmen med en portion hyggelig risengrød.

Julegudstjeneste for de yngste.

Hvad er tro for dig?

Eleverne i 5. Syd har arbejdet med emnet "Min tro" i religion. Og midt i december skulle børnene selv i gang med at lave små film om deres tro - inspireret af nogle korte dokumentarfilm, som eleverne har set på dr.dk. Opgaven gik ud på, at eleverne skulle vise, hvad tro er for dem.

I den forbindelse fik klassen den 11. december besøg af Vita Andreasen, som er sognepræst i "De 4 kirker": Føns, Ørslev, Udby og Husby Sogne samt præst for Kirken på landet i Fyens Stift. Vita fortalte og talte med børnene om det at tro.

Efter religionstimen fik eleverne mulighed for at interviewe præsten til deres film.

Juletræsfest på legepladsen

Om eftermiddagen den 11. december var der julehygge for alle pengene i vores vuggestue og børnehave, da der blev holdt juletræsfest. Der var ca. 160 tilmeldte - så tusind tak for den store opbakning!

Forældre og børn kunne varme sig ved bålet, og der blev serveret æbleskiver, varm saft, te og kaffe. Børnehavebørnene gik traditionen tro Luciaoptog.

Og tænk sig...selveste julemanden kom også på besøg!

Karls forældre, Thilde og Thomas, spillede et par gode julesange, som alle kunne synge med på.

Tak for en rigtig jule-hyggelig eftermiddag til alle børn og forældre!

Jul i Tårnværelset

I december holder Lene Tårnværelset - dvs. skolebiblioteket - åbent i 10-pausen.

Her kan eleverne snakke, hygge og læse. De kan også deltage i julekonkurrencen for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning. Vinderne får en ekstra julegave den 20. december.

Jul i Tårnværelset.

De yngste deltager ved at tegne et flot juletræ, som skal afleveres til overnissen Lene.

Nisserne gemmer de bøger, de læser om natten, i deres huer. Men hvilke forfattere kan nisserne godt lide at læse? Det skal mellemtrinnets elever finde ud af. Hver dag kan de finde et nyt billede på biblioteket, hvor nissens hue skjuler bogens forfatter.

Overbygningens elever skal regne ud, hvilke forfatteres navne, der gemmer sig i en række anagrammer. Hvem er eksempelvis Brøleaben alke eller Hin fornemme aase?

Luciafest på NAAR

Torsdag aften den 14. december var salen på Nørre Aaby Realskole fyldt til bristepunktet med glade og forventningsfulde elever og forældre. Ligesom den altid er det, når vi afholder den traditionsrige Luciafest.

Aftenens højdepunkt var selvfølgelig Luciaoptoget, som bestod af Clara Kronborg fra 5. Nord, som var Luciabrud, og samtlige elever fra børnehaveklasserne, som var terner. Børnene har øvet sig i lang tid, og spændingen var tydelig at mærke, da børnenes små lys blev tændt, og de store lamper i loftet blev slukket.

Skolens kor fra 4. og 5. årgang stod på scenen og sang sammen med Luciaoptoget. Efterfølgende optrådte 4. årgang med et flot og underholdende julemedley, hvor 5. årgang også sang med.

Aftenen blev afsluttet med julehygge rundt omkring på skolen, hvor familierne havde mulighed for at købe lidt mad og drikkevarer. 7. årgang samlede desuden penge ind til deres lejrskole ved at sælge (en masse) kage.

Tusind tak til at alle elever, forældre og medarbejdere, som var med til at gøre årets Luciafest så skøn!

Nyt fra vuggestuen

I efteråret har børnene i vuggestuen været i små fokusgrupper. Fokusgrupperne har været inddelt både aldersmæssigt men også udviklingsmæssigt. I de små grupper har vi erfaret, at der kommer en del stjernestunder med børnene. Vi ser en personlig udvikling - sprogmæssigt, motorisk og socialt. Erfaringen med disse fokusgrupper tager vi med os ind i det nye år.

Julie er kommet tilbage til vuggestuen efter barsel, og i det nye år begynder vi med at have fællesskab som vores læreplanstema. Vi vil have fokus på følelser og kropssprog. Børnene skal hjælpe hinanden og os voksne i dagligdagen, så vi får udviklet de sociale kompetencer og samtidig lærer at vise empati og omsorg over for hinanden.

Byrådet i Middelfart Kommune har besluttet, at fra 1. januar 2024 skal børn i Middelfart Kommune starte i børnehave, når de er fyldt 3 år. Tidligere startede de ved 2 år og 10 måneder. Det betyder, at børnene vil være i vuggestuen længere tid, og vi voksne i vuggestuen skal finde på nye udfordringer og læringsmiljøer, der understøtter børnenes udvikling i denne alder. Vi vil derfor fra januar have en fokusgruppe, som hedder storgruppe.

Vuggestuen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Nyt fra SFO Svanereden

Her i december har der været forskellige grupper med forskellige aktiviteter, hvor børnene har kunne lave julegaver i al hemmelighed.

Børnene har selv bestemt, hvor de ville være, og hvilken aktivitet de har haft lyst til, så de har ikke kun været sammen i deres faste årgangsgrupper, men har haft mulighed for at bevæge sig rundt på kryds og tværs.

December i SFO'en er i det hele taget blevet brugt på en masse julehygge med god nisse-stemning.

Julehygge i Svanereden.

Vi glæder os til vores julefest den 20. december, hvor der skal spises risengrød, danses om juletræ og leges små julelege.

Alle i SFO Svanereden ønsker en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Ledige pladser i indskolingen

  • Maks 20 elever i klassen
  • Fokus på tryghed og trivsel på alle årgange
  • Undervisning der flytter alle børn fagligt
  • Traditioner og fællesskab på tværs af årgange

Indskolingen på NAAR er begyndelsen på et liv i en skole, hvor vi vægter faglige udfordringer højt - for alle elever uanset niveau. Eleverne bliver godt rustet til de udfordringer, som de møder senere i skolelivet.

Lige nu har vi ledige pladser på 0., 1. og 2. årgang.

Ring til os på telefon 6442 1519, hvis du ønsker at vide mere om Nørre Aaby Realskole. Læs også mere på naar.dk

Den kommende tid på NAAR

Vi ses efter juleferien torsdag den 4. januar.

Tirsdag den 16. januar holder vi info-møde om 10. klasse på NAAR.

Torsdag den 1. februar holder vi skolefest for 6.-10. årgang.

Fredag den 2. februar holder vi skolefest for 0.-5. årgang.

Fredag den 9. februar holder vi fastelavn for 0.-5. årgang.

I uge 7 holder vi vinterferie.

Find os på Facebook, Instagram og YouTube!