Loading

Hävikkiruoan jako on tärkeä apu monelle

Teksti ja kuvat: Ella Vuokila

Viimeaikainen ruoan hintojen ja elinkustannusten nousu on lisännyt ruoka-avun tarvetta. Hävikkiruoan jako on korvaamaton apu niille, jotka ovat joutuneet taloudelliseen kriisiin tai ovat muuten vain kykenemättömiä hankkimaan riittävästi ruokaa. Useat ruoka-apuorganisaatiot toimivat paikallisten lahjoitusten ja vapaaehtoistyön ansiosta — näin toimii myös hyväntekeväisyysyhdistys Oulun Jeleppi ry.

Jeleppi jakaa hävikkiruokaa suoraan kaupoilta tarvitsijoille ilman välikäsiä.

Yhdistys järjestää ja mahdollistaa kiertotaloustoimintaa Oulun alueella, ja sen toiminta kohdistuu nimenomaan hävikkiruoan jakamiseen. Toiminta ulottuu myös Kempeleeseen, mutta päätoiminta eli ruokajaot ovat vain kanta-Oulussa. Jelepin toiminta eroaa hieman perinteisistä ruokajaoista, sillä se toimii Facebookin kautta.

Jeleppikassia eli hävikkiruokaa sisältävää ruokakassia saa pyytää kuka tahansa oululainen ja missä tahansa asuinalueella asuva ruoka-avun tarpeessa oleva henkilö. Pyyntiväli kasseille on kaksi viikkoa.

Räisänen on Jeleppi ry:n hallituksen puheenjohtaja, ja hän on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa alusta alkaen. Jelepin toimintaan omaa aikaa Räisäsellä menee noin 1,5 työpäivää viikossa. Myös omaa rahaa kuluu viikossa noin 40 euroa, sillä ruokajakoajoja tulee ajettua omakustanteisesti noin 200 kilometriä.

Uudet hakijat etusijalla

Jeleppikassit jaetaan oikeudenmukaisuusperiaatteella, sillä kasseja ei jokaisella jakokerralla riitä kaikille niitä pyytäville. Etusijalla ovat aina ensimmäistä kertaa kassia hakevat sekä kauimmin aikaa sitten kassin saaneet. Tätä järjestelmää Jeleppi ylläpitää päivämääräperusteisella kirjanpidolla. Tällä hetkellä ruokakasseja riittää yhtä jakokertaa kohden noin 20—35 hakijalle.

“Minulla oli tänään ensimmäinen kerta Jelepin ruoanjaossa niin pääsin heti. Asun myös tässä Höyhtyällä, niin siinäkin mielessä oli helppoa tulla nyt tänään ainakin”, kertoo 41-vuotias Petri Hyyryläinen.

Hyyryläisellä on aikaisempaa kokemusta muista Oulun alueen ruoka-avuista, mutta Jelepin ruokajakoa hän pitää perinteistä jakoa toimivampana juuri tämän toimivan oikeudenmukaisuusperiaatteen vuoksi. Ilman sitä Hyyryläisen mielestä toiminta olisi sekavampaa ja kasseja hakisivat aina vain samat henkilöt.

Vuoroviikoin toimiva ruokajako

Jeleppikassit on aikaisemmin jaettu vuoroviikoin maanantaisin Höyhtyällä ja Välivainiolla. Lokakuun alusta Jeleppi otti kuitenkin kokeeksi alkaa jakamaan hävikkiruokaa myös torstaisin. Myös nämä torstain jaot ovat jaoteltu vuoroviikoin Mäntylään ja Raksilaan. Maanantain jaot toimivat kuitenkin edelleen niin sanottuina pääjakoina.

Oulun Jeleppi on ylläpitänyt toimintaansa nyt kolmen vuoden ajan. Toiminnallaan yhdistys on auttanut esimerkiksi vähentämään ruokahävikkiä, sillä kauppojen ylijäämäruoka päätyisi muuten roskiin. Toiminta on myös edistänyt yhteisöllisyyttä, mutta ennen kaikkea Jeleppi ry kuitenkin auttaa monia selviytymään vaikeista elämäntilanteista ruoka-avun voimin.