Loading

Bergenskonferansen 2024 Innovativ ledelse i oppvekstsektoren - digitalitet i fremtiden

Trykk på linkene under for program og påmelding.

Mer info om foredragsholderne finner du lenger ned på siden.

Marte Blikstad-Balas

Skal det være rom for å prøve og feile i norsk skole?

Professor ved institutt for lærerutdanning og skuleforskning ved UIO. Hun har ledet regjeringens ekspertgruppe for digital læringsanalyse. Rapporten ble overlevert kunnskapsministeren 6. juni 2023.

Morten Goodwin

Kunstig intelligens + skole = Sant

Professor ved Universitetet i Agder (UiA). Han er også en mye brukt formidler av kunstig intelligens.

«Goodwin er en forsker og utdanner som sprer fremragende kunnskap om kunstig intelligens i samfunnet. Få i Norge gjør en så god innsats på utdanning, samfunnsbygging og formidling, uansett felt» (Klas Pettersen, NORA).

Kunstig intelligens er en av vår tids mest betydningsfulle teknologier og er i ferd med å revolusjonere hvordan vi underviser, lærer og styrer skolesystemet. Kunstig intelligens er mye mer enn ChatGPT, og teknologiens potensiale er mye større enn simpelthen å være et verktøy for juks på hjemmeeksamen. Faktisk har kunstig intelligens allerede avduket nyskapende pedagogiske metoder som vi tidligere bare kunne fantasere om. Den skaper intuitive læringsplattformer og forstår elevenes unike behov på en måte som tidligere var utenfor vår rekkevidde.

Selv om dette åpner nye dører for lærere, skoleledere og pedagoger, medfører det også utfordringer knyttet til kontroll, eierskap, mangfold i teknologiutdanningen, og ikke minst hvilken rolle lærere og skoleledere får i nær fremtid. I dette foredraget vil Morten Goodwin løfte teppet for kunstig intelligens i skolen, og ta oss med på en oppdagelsesreise gjennom teknologiens muligheter og fallgruver innenfor undervisning, læring, og skoleledelse.

Arild Raaheim

Alternative vurderingsformer, læring, motivasjon og mestring

Er professor ved institutt for pedagogikk ved UIB. Har jobbet med læring, læringsmiljø og alternative vurderingsformer.

Carl Fredrik Dons

Skoleledelse i et utvidet digitalt landskap

Dosent i utdanningsledelse og pedagogikk ved NTNU. I løpet av de senere år har Dons ledet NTNUs Rektorutdanning, men underviser nå på master i skoleutvikling og utdanningsledelse.

«Å lede skoler krever kunnskap, ferdighet og holdninger som samlet sett gjør skolen i stand til å møte omskiftelige og uforutsigbare utfordringer. Skoleledelse blir utfordret ved at kompleksiteten i skolen som kunnskapsorganisasjon økes i takt med den generelle samfunnsutviklingen. Utvidet digitalisering bidrar til at den skolekonteksten som skal ledes i dag, blir overskredet i tid og fysisk rom. Sosiale medier, algoritmenes inntog og KI bidrar til at elevenes læringsmiljø i stadig større grad blir preget av erfaringer fra en digitalisert livsverden. Sammen med uforutsette hendelser som pandemi og lignende kriser bidrar dette til at vi kontinuerlig må stille spørsmål om hva som er god skoleledelse. Med utgangspunkt i møte med skoleledere i lederutdanning og forskning på ledelse i Covid 19 vil jeg i dette foredraget reflektere over hva som kan være god skoleledelse i et utvidet digitalt landskap».

Øystein Gilje

Livsmestring og læring i algoritmenes tid

Professor ved institutt for lærerutdanning og skuleforskning ved UIO. Gilje har forsket på digitalisering og læring, og er nå i gang med et stort forskningsprosjekt om om kunstig intelligens i skolen, sammen med Asker kommune og Google.

LAT-prosjektet integrerer didaktisk bruk av kunstig intelligens i den allerede etablerte strukturen for kompetanseutvikling av lærere i Asker kommune. For å utarbeide en didaktikk for kunstig intelligens bygger prosjektet på forskning i klasserom i kommunen i tillegg til en gjennomgang av hva vi vet om elevers læringsarbeid ved hjelp av kunstig intelligens.

Prosjektet bidrar også med kritiske vurderinger ved digitaliseringen og kunstig intelligens. Erfaringene fra Asker kommune skal spres til hele landet gjennom en nasjonal satsing.

Tore Petterson

Livsmestring i en stadig mer digital verden

«Med sin historie om utenforskap, motstand og relasjonsbygging har han gjennom morsomme historier, blandet med dypt alvor, i syv år gitt ungdom, foreldre, skoleansatte, ledere og ansatte i helsesektor og næringsliv en tro på at verden kan bli et bedre sted om vi kjenner vår egen historie».

Stig Johannessen

Forbundsleder

Eirik Krokås

Årets underholdning

Eirik Krokås debuterte som komiker i 2012 og har på kort tid utviklet seg til å bli en allsidig og morsom standup’er som fremkaller latterbrøl over hele landet. Humoren til Eirik er ofte personlig og selvironisk, som han fikk da han vokste opp på en bondegård på Askøy med kraftig gressallergi. Med gode observasjoner og en herlig formidlingsevne treffer han et bredt publikum i alle aldre. Han har også dyktig på å skreddersy underholdning til private arrangement basert på informasjon han får tilsendt.

"Enda en morsom bergenser med personlige historier og vittige vitser som får deg til å riste av latter”