Climate Positive Programme Harmonogram spotkań

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach i zrzeszająca ponad 24 tys. członków.

UN Global Compact Network Poland realizuje działania z zakresu wsparcia polityk klimatycznych ONZ w ramach programu Climate Positive.

Włącz się w nasze działania!

Co miesiąc organizujemy kilka eksperckich spotkań zespołów, które łączą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do udziału – szczegółowe informacje oraz daty spotkań poniżej.

Zespół ds. zrównoważonych łańcuchów dostaw

Pandemia, wojna, ale i kryzys klimatyczny przemodelowały już wiele łańcuchów dostaw a nowe regulacje, jak chociażby mechanizm CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) to kolejne wyzwanie dla zdecydowanej większości firm prowa- dzących swoją działalność w Unii Europejskiej. Dlatego właśnie w programie Climate Positive organizujemy cykl spotkań edukacyjnych dla firm, które chcą zbudować zrównoważony łańcuch dostaw, w oparciu o swoje dobre praktyki oraz firm, które chcą zredukować zbyt duże emisje w swoim łańcuchu dostaw. Spotkania poświęcone takim zagadnieniom jak: tworzenie zrównoważonego kodeksu dla dostawców i jego skuteczne wdrażanie w praktyce, motywowanie dostawców do dekarbonizacji, zapewnienie bezpieczeństwa, a także niskiej emisyjności łańcuchów dostaw, inteligentne przeprojektowanie łańcucha dostaw, tak aby mógł służyć obiegowi zamkniętemu produktów czy wreszcie dostosowanie się do nowej rzeczy- wistości regulacyjnej.

Wesprzemy też firmy w przygotowaniu organizacji do raportowania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw, a także wdrażania zrównoważonych praktyk w tym zakresie.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2024 R.

 • 14.03.2024 13:00 - 14:30 - Jak zachęcać łańcuch dostaw do zmniejszenia emisji?
 • 19.04.2024 13:00 - 14:30 - Bezpieczne i zrównoważone łańcuchy dostaw – odbudowa po pandemii i wojnie
 • 23.05.2024 13:00 - 15:00 - Warsztaty kodeksy zrównoważonych dostawców
 • 27.06.2024 14:00-15:30 - CBAM a zmiana łańcuchów dostaw
 • 18.07.2024 14:00-15:30 - Łańcuch dostaw odpadów tekstylnych
 • Wrzesień - GOZ a łańcuch dostaw
 • Październik - Transport ciężki bez emisji – wyzwania i rozwiązania
 • Listopad - Dekarbonizacja podróży służbowych

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką zespołu - Zuzanną Pałejko.

Kontakt: zuzanna.palejko@ungc.org.pl, tel. +48 531 919 270

Zespół ds. transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna nie jest już dziś awangardą, a naturalnym i powszechnie popieranym kierunkiem zmian w sektorze energetycznym, który coraz większy wpływ będzie miał na inne gałęzie gospodarki. W programie Climate Positive stawiamy na projekty zarówno dla firm energetycznych jak i nieprodukcyjnych. Podczas regularnych spotkań jest omawiana ścieżka systematycznej transformacji energetycznej opartej na zwiększeniu efektywności energetycznej, ponownym użyciu wytworzonej energii i ciepła i zmianie technologii wytwarzania energii na mniej emisyjną.

Podejmujemy się też wyzwani a badania ubóstwa energetycznego w Polsce i budowania strategii zapobiegawczych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2024 R.

 • 11.03.2024 godz. 14:00 - 15:30 - Efektywność wytwarzania energii
 • 10.04.2024  godz. 14:00 - 16:00 - Efektywność energetyczna budynków
 • 15.05.2024 godz. 14:00-16:00 - Stabilizacja sieci i elastyczność
 • Maj - Odzysk ciepła
 • Czerwiec - Chłód a dekarbonizacja
 • Lipiec - Kogeneracja
 • Wrzesień - Rynek energii – gwarancje pochodzenia, PPA
 • Październik Inwestycje w producencką PV, farmy PV, farmy wiatrowe 
 • Listopad Podsumowanie roku

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem zespołu - Filipem Kucharczykiem

Kontakt: filip.kucharczyk@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 755

Zespół ds. zielonych finansów

W ramach tego obszaru zapraszamy do włączenia się w prace Platformy Zrównoważonych Finansów, powołanej w listopadzie 2022 przy Ministerstwie Finansów, oraz do uczestniczenia w spotkaniach eksperckich, które prowadzimy w ramach programu Climate Positive.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W 2024 R.

 • 19.02.2024 Jak uwzględnić kwestie ESG w strategii zarządzania ryzykiem
 • 23.04.2024 godz. 13:30 - 15:00 Wpływ ESG na kwestie zapewnienia stabilności finansowej
 • 12-14.06 Premiera raportu Zielone Finanse w Polsce - EKF w Sopocie
 • Lipiec Temat TBC
 • Październik Warsztat z jednym z banków rozwoju
 • Listopad Warszawska premiera raportu Zielone Finanse - Warszawa, GPW
 • Grudzień Temat TBC

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem zespołu - Tomaszem Czechem.

Kontakt: tomasz.czech@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 677

Zespół ds. bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna stanowi podstawę działania wielu gałęzi gospodarki. Spowodowane katastrofą klimatyczną zmiany wpływają nie tylko na sektor spożywczy. Inwestycje w działalność w wysokim stopniu zależną od zasobów natural- nych lub negatywnie wpływającą na bioróżnorodność zwiększają już dziś ryzyko finansowe, mogą też powodować straty wizerunkowe. Naszą odpowiedzią na te wyzwania jest cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych dla firm, które chcą mierzyć i zmniejszać swój wpływ na środowisko, lepiej zarządzać ryzykiem związanym z różnorodnością biologiczną, a tym samym poprawić wydajność i odporność swojego biznesu. Spotkania dotyczą przede wszystkim zrównoważonej produk- cji żywności - w tym rolnictwa regeneratywnego, racjonalnej gospodarki leśnej, przeciwdziałania greenwashingowi czy adaptacji do zmian klimatu w ekosystemach miejskich. Podczas warsztatów Partnerzy poznają działania mające na celu szerzenie dobrych praktyk w temacie odbudowy bioróżnorodności i minimalizowanie negatywnego wpływu działalności na środowisko.

Grupa Robocza ds. Bioróżnorodności powstała, aby ułatwić firmom raportowanie kwestii związanych z bioróżnorodnością oraz angażowanie się w projekty realnie wspierające bioróżnorodność.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W 2024 R.

 • 5.03 godz. 11:00-13:00 - Rolnictwo regeneratywne - wprowadzenie
 • 20.03 godz. 11:00 - 13:00 - Rolnictwo regeneratywne - bariery
 • 22.04 godz. 12:00 -14:00 - Rolnictwo regeneratywne - rozwiązania
 • 2.09 godz. 12:00 - 14:00 - Adaptacja do zmiany klimatu
 • 22.10 godz. 12:00 - 14:00 - Ocena ryzyka wpływu na środowisko
 • 27.11 godz. 12:00 - 14:00 - Greenwashing
 • 4.12 godz. 12:00 - 14:00 - Dobre praktyki wspierania bioróżnorodność

GRUPA ROBOCZA DS. BIORÓŻNORODNOŚCI

 • 18.06 godz. 12:00-14:00 - Spotkanie wprowadzające
 • 23.07 godz. 12:00-14:00 - II spotkanie

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką zespołu - Zuzanną Szpil.

Kontakt: zuzanna.szpil@ungc.org.pl, tel. +48 575 094 574

Szkolenia Raportowanie E w ESG

Rozumiejąc wyzwania stojące przed biznesem w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i nowymi regulacjami obejmującymi szeroką grupę podmiotów, a wpływającymi również na ich łańcuchy wartości, program Climate Positive proponuje spotkania i warsztaty edukacyjne dla firm, chcących budować pozycję liderów zrównoważonego rozwoju. W ich trakcie omawiamy zasady raportowania E (Environment) w ESG, przedstawiamy kompleksową wiedzę związana ze standardami raportowania, wpływem firm na środowisko naturalne, w tym szczególnie w zakresie wyznaczania celów dekarbonizacyjnych.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2024 R.

 • 25-26 Marzec 2-dniowe szkolenie Moduł I (Wprowadzenie do tematu) i Moduł II (Budowa zrównoważonej organizacji)
 • 3-4 Czerwiec - 2-dniowe szkolenie Moduł III (Ziemia, woda, powietrze i bioróżnorodność) i Moduł IV (Zużycie materiałów i gospodarka obiegu zamkniętego a zrównoważony rozwój)
 • 14-15 Listopad - 2-dniowe szkolenie Moduł V (Zrównoważone finanse jako element drogi do net-zero) i Moduł VI (Raportowanie zrównoważonej działalności)

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką zespołu - Julią Grzybowską

Kontakt: julia.grzybowska@ungc.org.pl, tel. +48 531 916 517

Edukacja Klimatyczna

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W 2024 R.

 • 8.04.2024 14:00 - 15:30 - Szkolenie z podstawowej wiedzy klimatycznej część 1
 • 25.11.2024 14:00 - 15:30 - Szkolenie z podstawowej wiedzy klimatycznej część 2

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką szkoleń - Julią Grzybowską

Kontakt: julia.grzybowska@ungc.org.pl, tel. +48 531 916 517

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND