Ba-suh頂ê革命 NO. 28

圖片來源:國家文化資料庫

2024年2月4日 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

Ba-suh頂ê革命

選自《 陳雷短篇小說集2-無情城市 》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/夏玉華

我beh坐統聯ê ba-suh去台南hit早起,我ê丈姆真無放心,幾nā擺吩咐我:「M̄通坐頭前」。我hit時m̄知伊ê意思,也無問清楚。想講大概頭前khah吵ê關係。

買票ê時,o͘-ba-sáng問我beh坐頭前抑是後面。我問伊:「差tī tó?」伊看我這個外國轉來ê草地sông,笑一下講:「頭前ê電影少年ê khah愛看。」Hit時我才知影,原來我ê丈姆hiah-nih bē放心,就是驚我這大人大種坐頭前看A片。我講:「第一排!」

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 陳豐惠
 • 鄭雅怡
 • 沈逢吉
 • 呂興昌
 • 鄭良光
 • 吳鈺瑾

劇中人物/聲音演員

 • 阿德 / 王家仁
 • 丈姆 / 翁昭雯
 • 售票員 、草地人/ 林秋霞
 • 車掌 / Pōe-bín
 • 運將 / 黃昱閔
 • 人客 / 柯凱昕
 • 人客 / 吳秋娜
 • 人客 / 黃昱閔
 • 學生 / 劉雨青

讀者感想