REKNES UNGDOMSHUS

Pris utleie:

Heldags inkludert vask 6.000,-

2 dager inkludert vask 10.000,-

Gjør oppmerksom på at det er 25 år aldersgrense for å leie våre lokaler.

Festsalen i Reknes Ungdomshus er like godt egnet til bryllup, barndåp, konfirmasjon o.l. som den er til kurs og konferanser.

Fest sal.
Kjøkken.
Fest sal.
HISTORIEN

Det som i dag kalles Reknes Ungdomshus, eller Rekneshuset på folkemunne, var opprinnelig en del av Reknes sanatorium som ble etablert i 1898 som det første statlige tuberkulosesanatoriet i landet. Sanatoriet overtok bygningene etter det tidligere leprasykehuset i Molde. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918, og det er dette bygget som nå er Reknes Ungdomshus.

Hovedbygningen på sanatoriet ble ødelagt da tyskerne bombet Molde i april 1940. Driften fortsatte utover i 1940- og -50-årene i andre bygninger. Barnesanatoriet ble ikke rammet av bombene.

Reknes sanatorium var i drift som selvstendig institusjon fram til 1960 da virksomheten ble lagt inn under lungeavdelingen ved det nye fylkessjukehuset i Molde. Barnesanatoriebygningen var fortsatt i bruk gjennom 1960-årene.

I dag er huset bortfestet fra Molde Kommune, og driftes av Snorre MC

UTLEIE

Lokalet kan leies enten for noen få timer, for en kveld eller for en hel helg. Skulle det være ønskelig med en fast, repetetiv leie-avtale kan dette også la seg gjøre.

Vær oppmerksom på at vi opererer etter "først til mølla"-prinsippet, dog med ventelister på datoer hvor det er flere interessenter. Videre gjør vi oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling av husleien (som depositum), og at deler av dette beløpet ikke vil bli tilbakebetalt ved (sen) avbestilling.

Vask, og eventuelle ekstra utgifter ifbm. f.eks. skade på utstyr og/eller lokale, vil bli fakturert i etterkant av gjennomført utleie.

Skulle du, eller din organisasjon, være interessert i leie, eller rett og slett ha noe dere lurer på, er det enkleste å ta direkte kontakt.

Kontakt: utleie@reknesungdomshus.no

Telefon: 415 33 456 - 415 00 631

Sandvegen 1, 6413 Molde