A nemzeti összetartozás napja Június 4.

„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”

Részlet a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényből.

A Hazaszeretet versei a trianoni békeszerződés után; Babits Mihály, Juhász Gyula és József Attila tollából

"Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg" - részlet Apponyi Albert védőbeszédéből