Loading

Englandsparken Tryghed og liv

Englandsparken ligger i Sundby mellem Irlandsvej og Englandsvej. Den hedder officielt Sundbyvesterparken, men er lokalt kendt som Englandsparken på grund af beliggenheden langs Englandsvej. Parken er anlagt i slutningen af 1930’erne.

Parkens udfordringer: Englandsparken ligger klemt inde i en trekant mellem Irlandsvej og Englandsvej. Høje hække og buskads rundt om parken gør, at mange slet ikke ved, at der her gemmer sig en park. Mange af dem, der bruger parken føler, at den er utryg. Der er dermed et stort potentiale i forhold til at få flere til at bruge parken og gøre den mere tryg, så den kan fungere som et grønt og hyggeligt mødested for fx beboere fra Urbanplanen og villakvarteret mellem Irlandsvej og Amagerbrogade.

I 2020 blev der dannet en projektudviklingsgruppe for projektet, som består af interesserede beboere og lokale aktører. Sammen med Områdefornyelsen har de arbejdet med projektet og lavet et program for parken, der blev færdigt i april 2022. Programmet beskriver hvilke krav og ønsker projektudviklingsgruppen har til parken og sætter ord på de visioner, vi har for anlægsprojektet. Læs det her.

Rådgivere på projektet har siden 2023 været i gang med at tegne en række forbedringer til parken i dialog med projektudviklingsgruppen.

Hvad kommer der til at ske i den nye park? Der kommer en ny legeplads, som lokale børn har været med til at skabe. Den erstatter den nu nedslidte legeplads. Der kommer nye indgange til parken og aktivitetsområdet i syd får et stort løft med mere plads til ophold og ny fin klinkebelægning i stedet for den nuværende slidte asfalt. Det grønne får også et løft med flere planter, buske og blomster.

Arbejdet sættes i gang i efteråret 2023 og forventes færdigt i 2024.

Projektets proces:

2019: Lysfest

En kæmpe lysende labyrint rykkede i 2019 ind i Englandsparken i en måned. Installationen var en del af den årlige lysfest, der er blevet holdt i og omkring Urbanplanen i flere år. I 2019 blev festen afholdt i Englandsparken, der blev besøgt af flere 1000 både lokale og folk fra resten af byen.

Installationen blev støttet af vores pulje 'Nye mødesteder og særlige genveje' og var med til at teste hvordan parken kan indrettes og benyttes til events og større begivenheder.

2019: Unge skaber byrum

Som en del af den Lysfestivalen i Englandsparken designede og byggede unge fra Højdevangens Skole, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole installationer, sjove skraldespande og en lysende giraf til parken.

Installationerne var midlertidige og skabte opmærksomhed omkring parken og undersøgte på samme tid, hvad unge synes, der mangler i parken.

2020: Opstartsmøde

Der var fuldt hus til mødet om Englandsparken og Sundby Idrætspark den 2. marts 2020. Her tog vi hul på diskussionen om de to områders fremtid.

Vi lærte at:

  • Tryghed er vigtigt fx oplever mange at parken kan virke utryg - der er ønske om belysning, flere åbninger, mulighed for indkig/udsyn og flere indgange til parken.
  • Ønske om mere biodiversitet fx mere nuanceret beplantning, blomstrende buske, vild natur, kuperet terræn på den store plæne, grus på stierne fremfor asfalt.
  • Folk vil gerne have flere aktiviteter, såsom parkour, skaterrampe, petanque, beachvolley, fitnesszone og markedsdage, loppemarked mm.
  • Flere vil gerne se en bedre sammenhæng mellem Englandsparken og Sundby Idrætspark. Sti/løbesti med lys rundt om Englandsparken og Sundby Idrætspark. Stier på tværs ml. park og idrætspark fx med opholdsmuligheder/ træningsmuligheder.
  • Ønske om flere opholdsmuligheder fx flere borde-bænkesæt, små nicher/ læzoner, brugsrum med visuel kontakt til hinanden.
  • Der er mange der lufter deres hunde i Englandsparken - hundelufterne vil gerne have plads til løsgående hunde.
  • Mange bruger parken til ro og fordybelse. Englandsparken skal bevare en profil med fx ro, stilhed og natur.
  • Bedre overgang for bløde trafikanter mellem Englandsparken og Urbanplanen.

De mange ideer og input blev taget med i det videre arbejde med Englandsparken.

2020: Sensommersamtaler i parken

I sensommeren 2020 talte vi med nogen af parkens brugere og fik et indblik i deres brugsmønstre og ønsker til parkens udvikling.

Vi har samlet alle de gode betragtninger i en rapport, som du kan læse lige her.

2021: Der pustes nyt liv i parken

På tre søndage i juni 2021 blev Englandsparken fyldt med aktiviteter, og lokalområdet blev inviteret til at opdage parken på ny.

Læs mere om de tre arrangementer og om de erfaringer, vi har gjort os undervejs i evalueringen.

2022 - 2023: Legeplads og børneworkshops

I oktober 2022 blev der afholdt børneworkshop i parken for at få lokale børns input og ideer til en ny legeplads i parken. Alle deres ideer og tegninger blev givet til rådgivere, der på den baggrund tegnede de første skitser til legepladsen. I foråret 2023 blev skitserne så præsenteret for en gruppe af lokale børn under Kulturpiloterne, som kvalificerede funktionerne og gav input til en række fortællinger, som bliver en del af legepladsen.

Legepladsen forventes færdig i starten af 2024.

Områdefornyelsen Sundby blev afsluttet i 2023 og siden her opdateres ikke længere.