Loading

gerd790

وقتی نوبت به راه اندازی باغ می رسد، انواع نهال گردو پالیزگردو بهترین دوست باغبان است. نهال ها گیاهان جوانی هستند که از دانه ها رشد می کنند. آنها چندین مزیت نسبت به بذر دارند، از جمله شروع اولیه در فصل رشد، احتمال جوانه زنی بیشتر و آسیب پذیری کمتر در برابر آفات و بیماری ها.

شروع یک باغ از بذر می تواند یک تجربه ارزشمند باشد. اما ممکن است کمی هم قمار باشد. دانه ها ظریف هستند و جوانه زدن آنها ممکن است مشکل باشد. حتی اگر جوانه بزنند، اغلب در برابر آفات و بیماری ها آسیب پذیر هستند. از طرف دیگر، نهال ها مزایای زیادی دارند.

برای یکی، نهال ها در فصل رشد یک شروع دارند. آنها در حال حاضر چند هفته جلوتر از بذر هستند، به این معنی که آنها زودتر آماده برداشت خواهند شد. آنها همچنین در هنگام جوانه زنی قابل اعتمادتر هستند. و از آنجایی که آنها کمی قوی تر از دانه ها هستند، کمتر در برابر آفات و بیماری ها آسیب پذیر هستند.

به طور خلاصه، نهال ها مزایای زیادی نسبت به بذر دارند. اگر به دنبال یک شروع اولیه در فصل رشد هستید، یا می‌خواهید مطمئن شوید که گیاهان شما شروع خوبی دارند، قیمت نهال گردو پالیز گردو‌ها بهترین راه هستند.