Loading

Capellenborg nieuwsbrief september 2023

Welkom

Het schooljaar 2023-2024 is inmiddels alweer enkele weken aan de gang. Het is fijn om te zien dat de leerlingen uit de eerste klassen hun weg aan het vinden zijn en dat de leerlingen uit de andere leerjaren ook hun draai weer hebben gevonden. In deze nieuwsbrief worden vooral mededelingen gedaan en informatie gegeven over handleidingen en procedures. Ook stellen we u op de hoogte van een aantal dringende zaken. Verder is er een oproep van de ouderraad. In de nieuwsbrief van oktober zullen we meer inhoudelijke informatie over de school en het onderwijs met u delen. Namens het team Capellenborg wens ik alle leerlingen en ouders, verzorgers een heel fijn schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Paul Vermeulen, Directeur Capellenborg

Privacy voorkeuren

In Somtoday kunt u uw privacy-voorkeuren wijzigen of aangeven.

Als school maken we foto’s en video’s van interne- en externe schoolse-activiteiten. Het is mogelijk dat uw kind op de gemaakte foto’s of video’s te zien is. In het kader van de wet op de AVG hebben wij uw toestemming nodig om foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is te mogen plaatsen. Somtoday heeft hiervoor een module ontwikkeld waarbij deze toestemming digitaal kan worden aangegeven. In de bijlage vindt u de Somtoday handleiding met op pagina 6 informatie over het gebruik van foto's en hoe dit te registreren.

Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om digitaal uw toestemming te geven voor leerlingen jonger dan 16 jaar via de website van Somtoday op uw ouderaccount. Toestemming geven kan helaas niet via de Somtoday app. Leerlingen vanaf 16 jaar moeten zelf via de website toestemming geven met hun eigen Somtoday-account.

Afwezigheid melden

Via Somtoday heeft u de mogelijkheid om uw kind afwezig te melden. De meldingen die u zelf kunt doen zijn: ziekmelden, bezoek huisarts/ ziekenhuis/ specialist/ bezoek tandarts/ orthodontist. Mocht u uw kind ziekmelden en hij/zij is de volgende dag nog niet beter, dan moet u dit opnieuw melden, tenzij u al weet dat het langer dan één dag is. Voor de meldingen van huisarts/ ziekenhuis/ specialist/ tandarts en orthodontist kunt u de dag en tijd aangeven waarop uw kind afwezig is. In de bijlage ontvangt u ook een handleiding voor het afwezig melden via de ouderapp (via de mobiele telefoon) en via de Somtoday webversie (via de computer).

Voor overige afwezigheid kunt u gebruikmaken van het e-mailadres: afwezigmelding.capellenborg@ooz.nl. Vermeldt u hierbij de naam van de leerling, de klas, begin- en eindtijd en de reden van afwezigheid.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u het document Verlofaanvraag gebruiken dat op de website staat, pagina voor ouders, onder regelingen en protocollen. Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: afwezigmelding.capellenborg@ooz.nl of inleveren bij de receptie/conciërge.

40-minuten lesrooster

Elke eerste (les) dinsdag van de maand hebben wij een 40-minuten lesrooster. Let op: Somtoday past hierop z'n tijden niet aan.

Service voor laptops

Bij een storing of probleem met de laptop kunnen de leerlingen die een laptop van The Rent Company via school besteld hebben zich melden bij de conciërge.

Vakantierooster en jaaragenda

Het vakantierooster 2023-2024 kunt u op onze website vinden.

De jaaragenda 2023-2024 is ook in te zien via de website. Hier staan alle belangrijke activiteiten vermeld. Wij raden u aan de website regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

TikTok gossip account

In een korte tijd is er een hype ontstaan op social media, de zogenaamde ‘Gossip Girl-accounts’. Via TikTok worden anoniem roddels en kwetsende feiten verspreid over leerlingen en collega’s. Op andere scholen een groot probleem, maar nu speelt dat ook bij ons. We willen u benadrukken dat deze ‘roddel accounts’ niet onschuldig zijn. De roddels zijn niet alleen onwaar en belastend voor de leerlingen en collega’s, maar ook strafbaar en vallen onder smaad en laster. Wij vinden dit gedrag dus onacceptabel en keuren dit af. Wij houden de gossip-accounts scherp in de gaten en gaan over tot actie zodra dat nodig is.

De komende tijd gaat de mentor met de leerlingen in gesprek over dit onderwerp. Daarnaast staan onze leerlingbegeleiders klaar om hulp te bieden aan wie dat nodig heeft. Wij willen u vragen om thuis met uw kind in gesprek te gaan over het gebruik van dit soort social mediakanalen.

Als we ons samen sterk maken (ouders/verzorgers, school en leerlingen) kunnen we deze roddels wellicht voorkomen. Door dit soort accounts niet ‘te volgen’ en berichten niet te plaatsen, ‘te liken en/of delen’, verliest het aan kracht. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de mentor van uw kind.

THINK op school

‘Jongeren sterker maken’, daar staat THINK op school voor. In deze leeftijd verandert er veel voor jongeren. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op hun sociale vaardigheden. THINK op school draagt bij aan het ontwikkelen van een kritische blik en het probleemoplossend vermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Centraal in deze lessen staat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind.

Dit schooljaar krijgen de leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 THINK-lessen. Deze lessen laten leerlingen nadenken over zichzelf en elkaar. Ze worden gegeven door een THINK-trainer in samenwerking met de mentor van de klas tijdens het mentoruur.

In de THINK-lessen komen allerlei onderwerpen aan bod waar jongeren mee te maken hebben of nog krijgen. Jongeren leren bijvoorbeeld dat iedereen weleens onzeker is, hoe ze grip krijgen op hun gedachten, over vriendschap en omgaan met elkaar. Leidend bij de lessen zijn de 5G's: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Met behulp van deze 5G’s leren leerlingen dat ze zelf invloed hebben op hun denken.

Meer informatie vindt u op de website: www.thinkopschool.nl of vraag het aan de mentor van de klas.

Vrijwilliger op Capellenborg

Afgelopen schooljaar hebben sommige ouders geholpen bij het surveilleren in toetsweken. Dat ontlast de docenten die zich op die momenten kunnen concentreren op andere werkzaamheden die bij het docentschap horen. Er zijn echter veel meer dingen die ouders voor de school en daarmee voor onze leerlingen zouden kunnen betekenen. We willen daarom graag meer gebruik maken van ouders om op school te ondersteunen. Dat kan zijn voor gastlessen, toezicht houden, mee met excursies, etc. Daarom hierbij een oproep om zich te melden via een e-mailbericht aan capellenborg@ooz.nl voor vrijwilligerswerk op Capellenborg. In overleg zullen we dan bekijken hoe we gebruik kunnen maken van uw aanbod. Alvast hartelijk dank.

De ouderraad zoekt leden!

Sommigen van jullie kennen ons al. Andere ouders/verzorgers kennen ons nog niet.

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. We bestaan uit een enthousiaste groep die allen op hun eigen wijze samen met de schoolleiding én leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer, de veiligheid en de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers probeert te bevorderen. De ouderraad verzorgt en organiseert ook activiteiten voor leerlingen van de Capellenborg.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Heb jij leuke, frisse ideeën, een positieve mindset, ben je bereid de handen uit de mouwen te steken of heb je gewoon de behoefte om meer betrokken te zijn bij school? Dan ben je meer dan welkom. Ben je meteen om en wil je je opgeven of wil je juist eerst graag kennismaken of informatie? Stuur in alle gevallen een mail naar: wijhe_ouderraad@ooz.nl. We nemen spoedig contact met je op!

Inloopspreekuur door GGD/CJG op VO

Inloopspreekuur door GGD/CJG op VO voor leerlingen, ouders, docenten. Voel je welkom om vragen en of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, lengte/gewicht, slapen of schoolverzuim.

Elke 2e dinsdag van de maand van 12.15 uur tot 13.15 uur op de Capellenborg in Wijhe in de kamer van de roostermaker op de begane grond.

Hartelijke groet,

Jacomijn Dees, Jeugdverpleegkundige 0-18 jaar, Telefoonnummer: 06 307 291 26, E-mail: j.dees@ggdijsselland.nl

Mirjam Wichink, Jeugdverpleegkundige 0-18 jaar, Telefoonnummer: 06 512 441 69, E-mail: m.wichink@ggdijsselland.nl

Heeft u vragen of wilt u iets opmerken over deze nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar: capellenborg@ooz.nl