Loading
Ny visionsplan viser, hvordan Sundby i fremtiden kan bindes sammen fra fælled til strand af en grøn forbindelse.

Sundby er delt på langs af Amagers store trafikårer. Der mangler attraktive sammenhænge og veje, der gør det nemmere for cyklister og gående at bevæge sig på tværs og komme til øens store, skønne naturområder.

Fælled til strand-forbindelsen kan i fremtiden skabe:

  • Trygge cykelforbindelser mellem fælled og strand
  • Grønnere byrum med flere træer og planter
  • Flere mødesteder i gaderummet

Visionsplanen er udarbejdet af Cobe i tæt samarbejde med Områdefornyelsen Sundby og en gruppe af lokale beboere i Sundby.

Her på siden kan du læse uddrag af visionen og blive ledt videre til den samlede visionsplan. God læselyst!

En tryg og tydelig rute fra fælled til strand..

Forestil dig, at du hele vejen fra fælled til strand følger en markeret forbindelse, hvor det er tydeligt, at du bevæger dig et helt særligt sted i byen og er på vej et særligt sted hen... Visionsplanen foreslår, at cykelforbindelserne på tværs af Sundby styrkes markant. De steder, hvor der ikke er cykelstier etableres nye og andre steder, hvor pladsen er trang, gøres vejen mere sikker for cyklister og gående ved at den omdannes til cykelgade.

Der foreslås forskellige principper for vejsnit og trafikløsning på forbindelsen. Overordnet prioriteres tryghed for gående og cyklister, og et gennemgående fokus på at skabe byrum og oplevelser på tværs af Amager. Cykelforløbet varierer mellem traditionel enkeltrettet cykelsti, cykelgade og til sidst dobbeltrettet cykelsti langs Italiensvej. Biler nedprioriteres generelt langs forbindelsen, men udelades ikke. Der foreslås, at nedlægge en række p-pladser i nogle af delområderne.

Samlende mosaik...

Et af de centrale greb i visionsplanen er at markere Fælled til strand-forbindelsen med en anderledes belægning på fortov og cykelstier. Belægningen foreslås udformet som en mosaik af de traditionelle fortovsfliser i unikke rødlige nuancer, der er inspireret af Sundbys mange røde murstensfacader. Som en mosaik fletter belægningen og forbindelsens grønne kvadratmeter sig sammen langs forbindelsen.

En grøn og rolig forbindelse

Forestil dig, at fælledens og strandens beplantning breder sig ind i Sundby, så der dannes en grøn kile på tværs af øen... Hvor der i dag er brede grå gadehjørner er der måske i fremtiden grønne og rare opholdszoner...

Visionsplanen foreslår, at de nuværende grønne områder styrkes og udvides. De grønne mellemrum på Peder Lykkes Vej kan for eksempel udvides, og dermed gøre plads til mange flere store træer og mere beplantning. På Elbagade kan der plantes flere allétræer og på Italiensvej kan strandens beplantning strække sig op i den grønne midterrabat.

Hver delstrækning af Fælled til strand-forbindelsen har sin helt egen beplantningskoncept, som du kan finde længere nede her på siden.

3 km - flere delstrækninger

Visionsplanen inddeler den 3 km lange strækning i flere forskellige delstrækninger, hvor der overordnet bruges det samme greb, men tilpasset de meget forskellige delstrækninger.

Læs mere om planerne for hver del af forbindelsen her:

Siden her har givet et lille indblik i visionsplanen. Vil du læse hele Cobes visionsplan, så find den her.

Hvordan kan visionsplanen realiseres?

En visionsplan er ét bud på, hvordan man kan udvikle et område i fremtiden. For at planen kan realiseres, skal der rejses finansiering.

Håbet er, at visionsplanen kan realiseres i flere etaper hen over de kommende 10-15 år med støtte fra både fonde og kommunale midler.