Loading

Sundby Kirkegård

Projektet - kort fortalt

Sundby Kirkegård blev etableret i 1872 og er kendetegnet ved en opbygning i to sektioner - en gammel og en ny - som er delt af Kastrupvej.

Kirkegårdens gamle afdeling er ved at blive afviklet som kirkegård, og vil på længere sigt, når de sidste aktive gravsteder hjemfalder, overgå til at være park.

Der er et stærkt lokalt ejerskab til Sundby Kirkegårds gamle del, der både bruges af områdets beboere som et rum for afslapning og fordybelse, samt af lokale hundeejere, der benytter hundegården i kirkegårdens nordlige del. Kirkegården kan med mindre greb åbnes op og indrettes, så den indbyder til ophold, fordybelse og stille rekreativ aktivitet i lighed med Assistens Kirkegård på Nørrebro.

Hvad sker der lige nu i projektet?

Projektudviklingsgruppen med de mange lokale, der har meldt sig ind i arbejdet med at omdanne kirkegården, har mødtes flere gange for at udvikle og kvalificere programmet for Sundby Kirkegård, som du kan læse lige her. Rådgiveren, der har tegnet videre på de lokales visioner for forbedringer af kirkegården, blev valgt i april 2022 og er Erik Brandt Dam.

Sundby Kirkegårds gamle afdeling skal være en eftertænksomhedens oase, et sted, hvor man kan få et pusterum fra hverdagen og som inviterer til historiske, kulturelle og naturmæssige oplevelser. Der skal laves nye og indbydende indgangsarealer, mere oplevelses- og artsrig bynatur, flere steder at slå sig ned og bedre stisystemer. Bevaringsværdige og fredede gravsteder skal selvfølgelig bevares.

Det første spadestik sker, om alt går godt, i sensommeren 2023 og forandringen forventes at være færdig ved årsskiftet 2024.

Gravsteder

Kirkegårdsdriften har været i gang med at kortlægge hvilke grave, der er hjemfaldne. Det vil sige gravsteder som udløber. I slutningen af 2020 har driften været i gang med at fjerne disse gravsteder, som planlagt. Tilbage står de bevaringsværdige grave og frihedskæmpergravene.

Hvis du er mere interesseret i de bevaringsværdige grave, så tjek appen ’Artour’ ud – her kan du finde lidt info om nogle af de bevaringsværdige gravsteder og andre spændende kulturhistoriske detaljer fra Sundby Kirkegård.

På Sundby Kirkegårds gammel afdeling ligger 13 fredede frihedskæmpergrave. De er alle (med få undtagelser) markeret med en medaljon udført af kunstneren Knud Nellemose. Nogle blev dræbt i kamp, nogle blev likvideret, og nogle døde af vådeskud. Find gravene på oversigten her.

Områdefornyelsen Sundby blev afsluttet i 2023 og siden her opdateres ikke længere.