Loading

Bedre Boliger

Det er et politisk prioriteret ønske, at alle københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende boliger. Derfor har staten og Københavns Kommune afsat en ekstraordinær pulje til byfornyelse i Sundby, hvor mange boliger netop trænger til en kærlig hånd.

Hvor stort er problemet?

I Sundby er der omkring 3000 støjbelastede boliger og hele 850 boliger har installationsmangler. Det vil sige, at de enten mangler toilet, bad og/eller fjernvarme i boligen.

Energiforbruget i kvarteret er mellem 15-26 % højere end gennemsnittet i København. Københavns Kommune vurderer, at 240 ejendomme i Sundby har bygningsfornyelsespotentiale. Det drejer sig om bygninger, som er væsentligt nedslidte, ligger udsat i forhold til støj, har stort potentiale for energiforbedringer og/eller har installationsmangler.

Har du spørgsmål til indsatsen for Bedre Boliger i Sundby, kan du kontakte klimamedarbejder Lise Arre på ui5n@kk.dk eller telefon 21 44 53 97.

Søg støtte til bygningsfornyelse

Søg støtte til et større renoveringsprojekt i din andelsforening, ejerforening eller private udlejningsejendom. For eksempel nyt tag, bedre isolering, og etablering af bad og toilet i de lejligheder, der mangler.

Bygningsfornyelsen kigger på ejendomme i deres helhed, når vi vejleder og yder tilskud til renovering og istandsættelse. Vi støtter med op til 33 % af udgifterne til renovering af private etageejendomme. Vi har fokus på, hvordan bygningen spiller ind i nærmiljøet og den historie bygningen fortæller – og så stiller vi særligt skarpt på at forbedre københavnernes hverdag og indeklima i boligerne. Vi lægger vægt på at bevare byens arkitektoniske kulturarv, samtidig med at vi samarbejder med ejere, beboere og rådgivere omkring udviklingen af fremtidssikre løsninger.

Søg støtte til etablering af toilet og bad

Er dit toilet eller bad ude på gangen eller i kælderen? Så er der hjælp at hente. Hvert år støtter Københavns Kommune andelsforeninger, ejerforeninger eller private udlejningsejendomme med at etablere toilet og bad.

Bor du i ejer- eller andelsbolig kan du selv søge som privatperson. Bor du i privat udlejning skal du gå igennem ejendomsselskabet.

Søg støtte fra støjpuljen

Private ejendomme, der er stærkt støjplagede, kan søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer eller udskiftning til nye vinduer.

Støjbelastning kan være sundhedsskadelig, og derfor vil Københavns Kommune gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal jeres nuværende vinduer være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj, og boligen skal være stærkt støjbelastet, dvs. være belastet af støj på facaden med over 68 dB.

Næste frist for at søge er den 3. oktober 2023.

Bedre indeklima

Københavnerne bruger 80-90 % af livet indendørs. Derfor er et godt indeklima vigtigt i forhold til velvære og sundhed. Et godt indeklima hænger også sammen med en sund bygning, og det er vigtigt at huske at lufte ud, når du fx får en tættere bygning som følge af en renovering.

Gratis uddannelse af jeres varmemester

HOFOR har et gratis tilbud til driftsteknikere og bestyrelsesmedlemmer i HOFORs forsyningsområde.

Som driftstekniker eller bestyrelsesmedlem har du ofte mange opgaver og et bredt arbejdsområde. Samtidigt fylder miljø og klima mere og mere, og der stilles krav fra beboere, bestyrelser, kommuner og brugere i forhold til besparelser på eksempelvis vand- eller varmeregningen.

Ved at deltage i HOFORs tekniske akademier bliver du bedre rustet til at opfylde alle kravene og får tips og tricks til at spare vand og energi.

Områdefornyelsen Sundby blev afsluttet i 2023 og siden her opdateres ikke længere.