Loading

失樂園 NO.6

2023年9月3 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

失樂園

選自《 陳雷短篇小說集1-阿春無罪》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

以前無預備軍官來--過,我算是第一期,又koh是野戰病院ê少尉醫官,所以款待無仝。親像831這个所在,院長tō有特別交代,我bē使去買票。反共救國軍每一个單位,兩禮拜輪一擺去hia買票tshit-thô,兵á 話叫做「打炮」。日--時兵á票,暗時6點以後限軍官票。

後--來我才瞭解,這个831屬反共救國軍ê政治作戰部管,為著保密,每一个單位攏有一个代號,831 tō是這个單位ê號碼。但是對外正式ê名稱是叫做「軍中樂園」。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 沈逢吉
 • 蕭藤村
 • 洪明道
 • 陳豐惠
 • 李勤岸

劇中人物/聲音演員

 • 醫官 / 吳志弘
 • 院長 / 張至宏
 • 23號、蔣光 / 吳秋娜
 • 16號、阿芬 / 林欣妤
 • 劉司令 / 林瑞崐
 • 軍官 / 賴嘉仕
 • 衛生兵 / 黃昱閔
 • 新23號 / 王紫苓

讀者感想