Loading

NO. 10

2023年10月1 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

選自《 陳雷短篇小說集3-歸仁阿媽》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/夏玉華

這个以後,tō用拍--ê,無用罵--ê。有時小拍,有時大拍,有時有代誌拍,有時無代誌也拍。勇--a拍了tsiâu勻順手,阿惠mā hông拍慣勢去。不而過有時拍了厲害,人實在艱苦bē堪得,tō走轉去tshuē老母tsiù慘。

老母講:khah忍leh,查埔人攏按呢lah。看查某kiáⁿ hia̍h-á一bong青一bong紅,一lûi phòng一lûi nah,心內m̄甘,罵:你thài tsiah gōng?人若拍,m̄ tio̍h頭殼顧leh,跤手hō͘伊拍。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 陳慕真
 • 李勤岸
 • 陳金順

劇中人物/聲音演員

 • 阿惠 / 黃鈺婷
 • 勇a / 趙子賢
 • 人客 / 王家仁
 • 人客 / 吳宜燊
 • 厝邊 / 翁昭雯
 • 阿惠母 / 劉玉玲
 • 小阿惠 / 陳安儀
 • 小阿惠母 / 吳婷婷
 • 阿惠爸 / 柯凱盺
 • 陳太太 / 黃之綠
 • 張太太 / 張芸涵
 • 大pù-a / 翁昭雯

讀者感想