Loading

演講家 NO. 17

圖片由Missartem在Pixabay上發佈

2023年11月19(禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

演講家

選自《 陳雷短篇小說集4-紅牡丹》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

台á頂講著做人ê道理、是非ê教示,he聲huah起huah落,牽長牽té,bē輸teh唱o͘-phe-lah ; he人比跤比手、會háu會笑,bē輸teh搬大戲。

人人感動,若像伊tō是高尚ê聖者,道德ê天使,khiā tī眾人面前,頭殼頂榮光圓滿。莫怪逐家o-ló伊天才演講家,咱台灣ê Ma-tin Lu-soh Khín。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 陳慕真
 • 陳豐惠
 • 呂興昌
 • 沈逢吉

劇中人物/聲音演員

 • 陳牧師 / 林瑞崐
 • 長老 / 王永東
 • 明雄 / 柯凱昕
 • 月a / 劉玉玲
 • 牧師娘 / 林麗玉
 • 信眾 / 吳穎穗、黃之綠

讀者感想