Loading

bartar790

وقتی صحبت از راه اندازی باغ می شود، یکی از مهمترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که با نهال شروع کنید. این به این دلیل است که آنها نسبت به شروع از دانه ها مزایای زیادی دارند.

برای یک، نهالستان ها در حال حاضر چند هفته جلوتر از جایی که یک بذر است. این بدان معنی است که آنها کمتر در معرض مواردی مانند بیماری و آفات هستند، که می تواند روی گیاهان جوان تأثیر بگذارد.

یکی دیگر از مزایای نهال ها این است که اغلب مراقبت از آنها آسان تر است. این به این دلیل است که آنها قبلاً در شرایط رشد ایده آل شروع شده اند و فقط باید در باغ شما پیوند داده شوند.

البته یکی از بزرگترین مزیت های نهال این است که می توان آنها را در انواع مختلف خریداری کرد. این بدان معنی است که می توانید گیاه مناسب برای باغ خود را بیابید، بدون اینکه نگران رشد یا عدم رشد آن باشید.

بنابراین، اگر به دنبال راه اندازی باغ هستید، حتماً به فکر نهال باشید. آنها چندین مزیت را ارائه می دهند که می تواند تجربه باغبانی شما را بسیار آسان تر کند.