Loading

阿春無罪&白菜博士 NO. 16

圖片由DIY Team在Pixabay上發佈

2023年11月12(禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

阿春無罪&白菜博士

選自《 陳雷短篇小說集1-阿春無罪》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

醫生kap滿--a來到安業,hia有一片兩、三甲ê稻á、已經齊齊teh結穗。田ê中央有一間三tsàn樓ê農舍、是全部白磚ê洋樓。農舍後面就是一間大工廠,一陣一陣酸酸臭臭看bē著ê農藥ê味順風吹--來。田邊有一間舊式ê瓦厝,就是滿--a ê tau。

醫生tuè滿--a入去厝內。暗暗ê總舖頂家己一个倒tī hia就是阿春。peh去lih總舖,被掀起來看,sán kah差不多認bē出--來,單單伊ê面頂有以前月光照著ê秀氣,kap兩tsuā恬恬teh流ê目屎,醫生會認得。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 呂美親
 • 陳慕貞
 • 陳豐惠
 • 鄭雅怡
 • 洪明道
 • 沈逢吉

劇中人物/聲音演員

 • 滿--a / 吳秋娜
 • 阿春 / 李彤恩
 • 醫生 / 柯凱昕
 • 川--a、陳桔、吳董e / Patrick
 • 阿英、李阿林ê某 / Pōe-bín
 • 劉醫師 、廠長/ 王家仁
 • 李阿林 / 黃昱閔
 • 邱先生 / 賴嘉仕
 • 尾--a 、水--a/ 趙子賢
 • 村民 / 林秋霞
 • 水--a ê某 / 劉雨青

讀者感想