Loading

Sundbyøster Plads som centrum

Sundbyøster Plads ligger i Sundbys centrum. Den gamle sporvognsplads huser bl.a. Sundbyøster Skole, Sundbyøster Hallen og en legeplads. Men attraktionerne vendte ryggen til pladsen og den blev oplevet som stor og tom. Lokale så, at pladsen havde potentiale for at blive et lokalt centrum, der kunne samle beboere på tværs af området. Derfor blev en renovering af Sundbyøster Plads en central del af Områdefornyelsen Sundbys kvarterplan.

Pladsen stod færdig i starten af 2023. Her på siden kan du læse om processen bag og se resultatet af mange års lokal inddragelse og dialog.

Lokal projektudviklingsgruppe satte kursen

Processen startede i 2018 med nedsættelse af en lokal projektudviklingsgruppe. Gruppen afholdt møder, hvor de planlagde afprøvninger og midlertidige tiltag, mens de diskuterede hvilke visioner, de havde for pladsen. Dét arbejde mundede ud i et program i 2020. Derefter blev BOGL valgt som rådgiver til projektet og de tegnede den nye plads i tæt dialog med projektudviklingsgruppen.

I starten af 2022 kom der byggehegn op omkring pladsen og arbejdet gik i gang. Den færdige plads stod færdig i starten af 2023.

Det færdige projekt

Den nye Sundbyøster Plads har en markant anden indretning end den gamle. Pladsen er bygget op af grønne øer, der omkranses af karakteristiske kalkstenskanter. De grønne øer giver masser af nye muligheder for aktiviteter og ophold på pladsen. Derudover er der blevet etableret ny og bedre belysning på pladsen, som er med til at skabe mere tryghed.

Fotograf: Melissa Ørnstrup

Indvielsesfest

Den 25. november blev den nye plads indviet - først med en VIP indvielse for Sundbyøster Skoles elever og siden for alle andre.

Glimt Amager bød på en vild nycirkus-oplevelse, der i den grad tog pladsen i brug og den skandinaviske duo med de sydamerikanske rødder Mambe & Danochilango spillede varm verdensmusik.

Ungerne gik på opdagelse efter fossiler i de flotte kalksten og Teknik- & Miljøborgmester Line Barfod klippede den røde snor om eftermiddagen.

2018: Midlertidige afprøvninger og events

Midlertidige byrumsmøbler: I 2018 skabte unge Sundbyboere nye midlertidige byrumsmøbler til pladsen efter de havde både interviewet brugere af pladsen og lavet skitser i Minecraft.

Ny kunst: I sommeren 2018 indviede vi ny midlertidig kunst på pladsen. Kunstner Roar Lerche lavede både flot byggehegnskunst og en række finurlige metalfigurer, der inspirerede til ny brug af pladsen.

For at afprøve hvilke former for liv pladsen i fremtiden skulle rumme blev der i 2018 afholdt forskellige events. Der blev fx danset, skatet, spist streetfood og holdt børneloppemarked.

På et visionsværksted i september 2018 kom en gruppe engagerede borgere med spændende input til, hvordan pladsen kunne blive et centralt mødested i Sundby. Skulle der være bedre belysning, et springvand i midten eller et dyrkningsfællesskab? Idéerne var både mange og vidt forskellige. Det visuelle referat fra mødet ses herunder.

Områdefornyelsen Sundby blev afsluttet i 2023 og siden her opdateres ikke længere.