Loading

Criw Cymraeg Ein Taith Cymraeg Campus

Dyma'r Criw

Yn ddiweddar, roedd Ysgol Maes y Llan y drydedd ysgol yn Wrecsam i ennill Gwobr Arian Cymraeg Campus.

Dyn ni'n balch dros ben! Dyn ni'n mynd i gweithio i cadw'r safonau efydd ac arian dros y flwyddyn 2022 - 23.

Byddwn ni'n dechrau'n taith aur ym mis Medi 2023.

Ein Taith Hyd yn Hyn

Popeth am Cymraeg Campus:

Mae Cymraeg Campus yn Siarter Iaith. Mae llawer o ysgolion yng Nghymru'n dilyn y siarter. Mae'n rhan o fenter Llywodraeth Cymru i creu un miliwn siaradwr Cymraeg cyn 2050.

Mae 'na tri gwobrau ar gael: Gwobr Efydd, Gwobr Arian a Gwobr Aur.

Mae pob un o'r rhain yn gwneud i fyny o deg targedau. Yna, mae gan pob un targed tua deg targedau arall.

Swydd y Criw

Mae'r Criw Cymraeg yn cyngor o plant pwy sy'n gwella Cymraeg yr ysgol. Maen nhw'n cyfrifol o helpu'r ysgol i gyflawni targedau. Maen nhw'n creu bwrddau arddangos i cadw blant yn wybodus. Maen nhw'n ysgrifennu diweddariadau i'r cylchllythr a'r gwefan yr ysgol am cynydd Cymraeg Campus.

Tua diwedd y flwyddyn, pan mae'r criw'n teimlo fel dyn ni wedi cyflawni'r targedau'r flwyddyn, maen nhw'n gwahodd yn tîm Cymreig o Wrecsam i asesu ein waith.

Ym mis Gorffenaf 2021, dilynon ni'r proses yna ac ennillon ni'r wobr efydd. Un flwyddyn ar ol, ym mis Gorffenaf 2022, ennillon ni'r wobr arian. Roedd hynny'n cyflawniad ardderchog i'r Criw Cymraeg!

Wrth Fynd Ymlaen...

Wrth fynd ymlaen, tra ni'n ceisio i cadw'r statws arian, dyn ni'n gobeithio i ffindio siaradwriau Cymraeg, performwyr, gweithgareddau a mwy, i helpu ni'n gwella'n cwricwlwm yn Ysgol Maes y Llan.

Os dych chi'n cael syniadau, cysylltwch!

jonesc3693@hwbcymru.net