Reos jaaroverzicht 2023 Verbinden, Verbeteren, Vertrouwen

Het is weer tijd voor het jaaroverzicht van Reos!

In dit overzicht de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Dit jaar stond in het teken van verandering en groei. De Reos collega's hebben hard gewerkt aan het versterken van de diensten en het uitbreiden van het netwerk.

Per 1 april 2023 gingen Lijn1 Haaglanden en Reos samen verder onder de naam Reos. Met de fusie beogen beide organisaties de maatschappelijke impact die zij maken op de transformaties in de zorg en sociaal domein te versterken.

Er zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan met verschillende partners en organisaties. De handen zijn ineengeslagen om de zorg en welzijn in de regio's te verbeteren en te vernieuwen. Er werd continue gewerkt aan het zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Ook stond 2023 in het teken van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Diverse projecten zijn opgezet om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekten. Met succes is samengewerkt met lokale gemeenschappen, bedrijven en scholen om zo een positieve impact te kunnen maken. Een speciale dank voor de zorgverzekeraars waarmee wordt samengewerkt in de Reos regio's: CZ, VGZ en Zorg & Zekerheid. Die het streven naar de beste zorg voor iedereen mede mogelijk gemaakt hebben.

Samen zijn stappen gezet naar een betere samenwerking in de zorg en een gezondere samenleving. Dit jaaroverzicht inspireert en blik terug op 2023. Veel leesplezier!

Het team van Reos

"Met elkaar staan we voor de opgave om een transitie te maken naar een duurzaam systeem."

Participatief Actieonderzoek (PAO)

Regio Haaglanden

Samen met inwoners/patiënten/cliënten onderzoeken we het probleem of de problemen die spelen en samen vinden we oplossingen. Tijdens het proces maken we samen kennis. Deze opgedane kennis wordt direct uitgeprobeerd en in praktijk gebracht. Zo vinden we uit wat wel en wat niet werkt.

Lees verder:

Gezond en gelukkig Den Haag

Regio Haaglanden

Goede verbinding tussen het medisch en het sociaal is van groot belang. Samenwerking door elkaar te versterken binnen deze domeinen kan bijdragen aan gezondheidsverbetering, gezondheidsbehoud, veerkracht en vitaliteit van burgers. Reden om hier tijdens het Breed Overleg eind maart met tientallen betrokken professionals, bestuurders en beleidsmakers over in gesprek te gaan. Zo leren we van elkaar en delen goede voorbeelden als Welzijn op Recept, Groepsconsulten, Pillen en Praten en Zorgpad Geldzaken.

“Het lijkt op Instagram vaak allemaal rozengeur en maneschijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Opvoeden is soms gewoon moeilijk.” - Anne van Grinten (pedagogisch adviseur bij stichting Jess)

Lees verder:

Samen naar het gezondheidscentrum van de toekomst

Regio Haaglanden

“De inspiratietour heeft ons meegenomen naar twee mooie voorbeelden van gemeentelijke vastgoed. Het is positief dat beide gelegenheden beschikten over een horecavergunning. Dit toont aan dat zij niet alleen een buurthuis-functie vervullen. Daarnaast vond ik het een mooie bijvangst dat het netwerken tijdens de tour zeer goed verliep." - Paul Kersten (Strategisch adviseur maatschappelijk vastgoed, gemeente Den Haag)
Paul Kersten (Strategisch adviseur maatschappelijk vastgoed, gemeente Den Haag)

Hoe ziet de toekomstige huisvesting voor eerstelijnszorg- en welzijnsvoorzieningen in Den Haag eruit? Het is een zeer actuele vraag in de stad. Natuurlijk voor wijken die op de schop gaan en waar nieuwe huisvesting nodig is. Maar ook in bestaande wijken is door intensievere samenwerking een ander soort gebouw nodig. Er is veel mogelijk! We lieten ons inspireren door twee mooie voorbeelden.

"Het is inspirerend om te zien dat huisartsen en fysiotherapeuten een stapje terug hebben gedaan door zich op de eerste verdieping van wijkcentrum de Roef te vestigen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het binnenlopen voor ontmoetingen op de begane grond laagdrempelig is geworden. Een positieve verandering die bewoners de mogelijkheid geeft om gemakkelijk in contact te komen met professionals en elkaar." - Mandy Hessing (Beleidsadviseur Volksgezondheid, gemeente Den Haag)
Mandy Hessing (Beleidsadviseur Volksgezondheid, gemeente Den Haag)

Samenwerken bij het opleveren van 8 regiobeelden

Bovenregionaal

In begin van het jaar kreeg Reos de vraag van VGZ en CZ of we ondersteuning konden opleveren bij het maken van de regiobeelden Midden Holland en Haaglanden. Deze regiobeelden vormen de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties in kader van het IZA. Door het vormen van een werkgroep met daarin de ROS'sen Robuust, Reos, Samergo en ZONH, de verzekeraars VGZ en CZ, GGD Hecht Hollands Midden en ZW Connect is door intensieve samenwerking gelukt om efficiënt en tijdig de basis van 8 regiobeelden op te leveren!

Wijkgericht werken

Regio Haaglanden

Wij investeren in het bouwen en versterken van wijknetwerken met eerstelijnsprofessionals, bewoners en het sociale domein ter bevordering van de gezondheid van bewoners. Iedere wijk heeft zijn/haar eigen identiteit, met bijbehorende uitdagingen en kansen.

Tijdens een inspiratiesessie in Bouwlust Vrederust vertelden sociaal casemanagers en coaches van het Doorbraaklab van Gemeente Den Haag over hun aanpak. Ook legden ze uit hoe eerstelijnsprofessionals hen kunnen inschakelen. In de spreekkamers klinken namelijk vaak fysieke of mentale klachten die voortkomen uit complexe sociale problematiek. Om hier beweging in te krijgen is soms meer nodig dan samenwerking in de wijk. Het is daarvoor belangrijk dat professionals weten wat er mogelijk is en hoe ze deze ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Met deze sessie hebben wij daaraan bijgedragen.

We brengen deze verbinding tussen professionals en bewoners vooral op wijk- of buurtniveau tot stand. We zetten daarbij steeds meer in op een zogenaamde Community Up beweging, waarbij betrokken partijen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de slag gaan. Niet bottom up, niet top down, maar samen, community up.

“In Segbroek trekken we vanuit het wijkpreventieteam gezondheid van de GGD samen op met het stadsdeel, sportbeleid van de gemeente en Reos. Samen met bewoners, professionals en beleid zijn we bezig rondom positieve gezondheid een beweging op gang te brengen in Segbroek. De kennis en expertise van Reos op het gebied van positieve gezondheid komt hierbij goed van pas.” - Marianne Langkamp (Senior Adviseur Wijkpreventieaanpak gezondheid)
Marianne Langkamp

Lees verder:

Gezond & Vitaal Oud(er) worden op Scheveningen Noord; van actieonderzoek naar actieprogramma

Regio Haaglanden

In 2023 werd dit actieprogramma gelanceerd en werd er gekeken naar manieren om duurzaamheid te waarborgen en de samenwerking met het stadsdeel en de gemeente te versterken. Momenteel wordt er gewerkt aan een meerjarenprogramma Ouder worden voor Beginners.

"Grote verdienste van Daphne is dat zij de verschillende partijen bij elkaar brengt en HOUDT! Met haar enthousiaste, positieve en creatieve inzet houdt ze de motor draaiende. Zonder inbreng en aansturing van Daphne Metaal vanuit Reos zou de motor stilvallen." - Marian van Opstal en Ria Roelands (Thuis in de Buurt)

Lees verder:

Groepsconsulten

Regio Haaglanden

In het groepsconsult wordt letterlijk de verbinding tussen het medisch en sociaal domein gelegd en er vindt een warme overdacht plaats. Initiatiefnemer Loïse Jacz-Kruithof is hier twee jaar terug mee begonnen in de Schilderwijk, maar dit verspreidt zich nu naar meer Haagse wijken.

"Uiteindelijk ben je per jaar met een patiënt 90 minuten bezig. Dat doen we in het groepsconsult in een keer, met meerdere patiënten tegelijk." - Loïse Jacz-Kruithof (Populatiegerichte Huisartsenzorg)
Loïse Jacz-Kruithof (Populatiegerichte Huisartsenzorg)

Lees verder:

Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

Regio Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord vormt een beweging: van ziekte en zorg -> gezondheid en gedrag -> mens en maatschappij. Met een brede blik op gezondheid, vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, werkt de Alliantie met haar partners aan vitale en veerkrachtige inwoners en een toekomstbestendige zorg en ondersteuning. De Alliantie Positieve Gezondheid in de regio Zuid-Holland Noord heeft de ambitie om in 2030 de meest positief gezonde regio te worden.

Inspiratie over de Alliantie en over onze inzet rondom Positieve Gezondheid uit andere regio's:

Lees verder over de alliantie en inspiratie vanuit andere regio's:

Versterking eerstelijnszorg

Regio Haaglanden

"Tijdens het opstart jaar in de aanloop naar de kick off van het Paramedisch Platform Leidschendam Voorburg (PPLV) heeft Marieke van Schie ons steeds op het juiste spoor gehouden. De ervaring en mogelijkheden van Reos hebben ons geholpen om een vliegende start te maken. Het PPLV staat na het eerste jaar al goed op de kaart." - Erzy Kassens (voorzitter PPLV)
Erzy Kassens (voorzitter PPLV)

Beweegketen overleggen

Regio Haaglanden

"De werkgroep beweegketen, waar Reos een onderdeel van uitmaakt, heeft gezamenlijk inspanningen geleverd om de bijeenkomst 'Samen in Beweging' tot een succes te maken. Er zijn inmiddels in diverse stadsdelen in Den Haag mooie samenwerkingen ontstaan tussen het medisch en sociale domein. We kijken uit naar de toekomst om vanuit deze samenwerkingsverbanden nog meer volwassenen in beweging te brengen!" Alicia Ferrageau de Saint Amand (Consulent Sport en verbindingsofficier sport en zorg gemeente Den Haag)

Hadoks trainingen

Regio Haaglanden

Na de introductie van Meer Tijd voor Patiënt uit het Integraal Zorgakkoord heeft Hadoks de ondersteuning van de huisartsen als regio organisatie hierin opgepakt. Naast het anders werken, samenwerken in de wijk, uitbreiding personele capaciteit is het andere gesprek een belangrijk onderdeel om Meer Tijd voor de Patiënt mogelijk te maken.

Voor de regio heeft Hadoks in overleg met de huisartsen ervoor gekozen om Positieve gezondheid als en belangrijke peiler op te pakken. Dit betekent dat de huisartsenpraktijken worden begeleidt naar het andere consult volgens de methodiek/ gedachte goed van positieve gezondheid. De training van de huisartsen praktijken is opgepakt samen met Reos. In de samenwerking is er een training ontwikkeld die past bij de werkwijze in de huisartsenpraktijk waarin een praktijk naast de kennis ook de praktische handvatten krijgt hoe met het andere gesprek aan de slag te gaan. Na de training wordt de verdere implementatie begeleiding door de Hadoks praktijkadviseurs opgepakt.

“Huisartsenorganisatie Hadoks heeft de samenwerking met Reos opgezocht om een training te ontwikkelen voor de huisartsen van regio Haaglanden als onderdeel van ‘Meer Tijd voor de Patiënt’. Binnen de Haagse regio is Positieve gezondheid gekenmerkt als één van de belangrijke pijlers van ‘Meer Tijd voor de Patiënt’. Huisartsen worden begeleid en ondersteund in het ‘anders voeren’ van een consult met positieve gezondheid als uitgangspunt. Samen met Reos hebben we een training ontwikkeld die past binnen de werkwijze van de huisartsenpraktijk, waarin huisartsen naast kennis ook praktische handvatten krijgen.” - Karin Busch (regiomanager Hadoks)
Karin Busch (regiomanager Hadoks)

Agressie in de eerste lijn; we zeggen nee

Regio Haaglanden

Door middel van actieonderzoek willen de zorgverleners in Schilderswijk en Transvaal in gesprek met bewoners om samen agressie aan te pakken.

Wederzijds respect; hoe kunnen we dat samen creëren? Huisartsen, doktersassistenten, apothekers en apothekersassistenten geven aan daar behoefte aan te hebben in de Schilderswijk en Transvaal.

“We komen iedere dag tegen dat mensen boos worden, gaan schelden of je beledigen.”

Omdat dit een thema is dat speelt in de huisartspraktijk en apotheek hebben we een gezamenlijke werkgroep opgericht. Kunnen we met actieonderzoek bij professionals en wijkbewoners hier meer zicht op krijgen?

We zijn aan de slag gegaan in verschillende fasen. In een bijeenkomst met dokters- en apothekersassistenten kregen we meer zicht op: wie is die persoon die boos wordt? En welke kenmerken hebben zij? Uit de bijeenkomst van assistenten kwamen heel wat uitspraken, zoals: ik kom straks naar de balie! Ik ben hiervoor toch verzekerd? U discrimineert mij. Ik heb het nu nodig. En tegen patiënten in de wachtkamer: “Dat is die mevrouw die mij niet wilde helpen”.

We hebben elkaar meteen al tips kunnen geven zoals voorlichtingsmateriaal ontwikkeld bij huisartspraktijk Laila, een gezamenlijke whatsapp groep, het inroepen van de vertrouwenspersoon als ondersteuning voor jezelf.

We gaan nu met de werkgroep aan de slag om persona op te stellen. Verschillende soorten patiënten waar we met behulp van sleutelfiguren mee in gesprek gaan. Wat gebeurt er in zo’n situatie. Welke ideeën hebben deze personen om daar samen met hulpverleners uit te komen? Dit levert input voor verbeteractiviteiten waar we later in het jaar mee aan de slag kunnen.

Oncologisch zorgnetwerk

Regio Haaglanden

Op 12 mei heeft Reos het middagsymposium georganiseerd op verzoek van het IKNL. In het LUMC kwamen 5 regio’s samen, de werkregio van het Oncologienetwerk (Regionaal Oncologienetwerk West) van de ziekenhuizen uit deze regio’s.

Voor de regio Haaglanden zijn er op het congres concrete afspraken gemaakt voor het opzetten van een OncologieZorgNetwerk. Tijdens de eerste vervolgbijeenkomst op 13 december bij de Haagse Hogeschool is o.a. stilgestaan bij de goedkeuring van het OncologieZorgnetwerk door het IKNL.

Nu de erkenning een feit is, wordt er hard gewerkt om samen het netwerk vorm te gaan geven.

Samen sterk voor het Haagse kind

Regio Haaglanden

"Reos heeft geweldig werk verricht! Dankzij hen is de scholing Samen Sterk voor het Haagse Kind een succes geworden. We zullen in de toekomst blijven samenwerken met Reos met de ambitie om het sociale domein meer te betrekken bij de zorg voor kinderen in Den Haag." - Maartje van den Berg (Kinderarts Haaglanden Medisch Centrum)
Maartje van den Berg (Kinderarts Haaglanden Medisch Centrum)

Dit initiatief draagt bij aan de landelijke opgave:

SOW Scheveningen

Regio Haaglanden

Na de voorbereiding in 2022 is in januari 2023 is het Aanmeldpunt Thuiszorg Scheveningen van start gegaan. Het Aanmeldpunt is een samenwerking tussen Cardia en Respect Zorg. Het ziekenhuis en de huisartsen kunnen via Zorgdomein op 1 plek een aanmelding doen, waarna het Aanmeldpunt kijkt waar er plek is. Dit bespaart de verwijzer veel tijd. En inwoners kunnen rechtstreeks zorg aanvragen via de website.

In 2023 is Saffier toegetreden tot het Aanmeldpunt en kunnen verwijzers ook Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de thuiszorg. Andere thuiszorgorganisaties hebben aangegeven te willen toetreden.

Regiobeeld Haaglanden

Regio Haaglanden

Het regiobeeld Haaglanden geeft een overzicht van de specifieke kenmerken en behoeften van de regio waarin het project plaatsvindt. Reos heeft de rol van projectleider op zich heeft genomen om het regiobeeld succesvol te realiseren.

Het Regioplan Haaglanden is vervolgens tot stand gekomen door grote inzet van verschillende partijen in de zorgkantoorregio Haaglanden. Hierbij zijn partijen vanuit de hele (zorg)keten betrokken. Gemeenten, verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en netwerkorganisaties op het gebied van arbeid en zorg hebben een actieve bijdrage geleverd.

In het regioplan lees je meer over de aanpak en de onderwerpen waarop we de transformaties focussen. We werken vanuit vier actielijnen:

  • Preventief (positief) gezond leven
  • Thuis ouder worden, in- door- en uitstroom in de keten (samen organiseren)
  • Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid GGZ
  • Naar een gezonde arbeidsmarkt

Begeleiden van de eerstelijn om te komen tot gezamenlijke standpunten aan de thematafels van het Regioplan

Regio Haarlemmermeer

Er heerst een positieve energie in de Haarlemmermeer! Het afgelopen jaar hebben eerstelijnspartners in de regio stappen gezet om samen te werken aan uitdagingen in de zorg en welzijn. Reos heeft Zorggroep Haarlemmermeer, HVH en SSAH ondersteund bij het professionaliseren en het maken van meerjarenplannen. Stefan Fiselier, Directeur Bestuurder van Zorggroep Haarlemmermeer, prijst Jan Kamp voor zijn structuur en continuïteit in de regionale samenwerking op complexe vraagstukken. Kirsty van der Geest begeleidde vanuit Reos het GGZ netwerk bij het stroomlijnen van GGZ-zorg. Door deze verbindingen ontstaat er positieve energie en worden er gezamenlijk successen behaald.

"Jan heeft structuur en continuïteit gegeven aan een nieuwe regionale samenwerking op complexe IZA en GALA vraagstukken in de Haarlemmermeer". - Stefan Fiselier (Directeur-Bestuurder Zorggroep Haarlemmermeer)

WoR Krimpen aan den IJssel

Regio Midden Holland

In 2023 is de eerste pilot van inzet welzijn op recept in één huisartsenpraktijk uitgebreid naar alle praktijken. Dit is gestart met een kick-off waarin een deelnemer van Welzijn op Recept (WoR) WoR haar ervaringen heeft gedeeld.

Reos heeft samen met de manager van de Zorggroep Krimpen aan de Ijssel de bijeenkomst en de daaropvolgende twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd om zo Welzijn op Recept op de ‘kaart’ te zetten.

ZonMw project: Preventie Onbedoelde Zwangerschap

Regio Zuid-Holland Noord

Afgelopen jaar zijn er belangrijke vooruitgangen geboekt in het tot stand brengen van lokale samenwerkingen om leerlingen op het VSO en MBO veerkrachtiger te maken en daarmee bewuste keuzes rondom zwangerschap te kunnen maken, zodat ongewenste zwangerschappen kunnen worden voorkomen. Het project is onder meer verbonden met het landelijke programma Nu Niet Zwanger.

In het tweede jaar van het project hebben we 19 klassen en ongeveer 240 leerlingen bereikt. De eerste concrete stappen zijn gezet richting het ontwikkelen van een toolbox, waarbij scholen hebben aangegeven dat ze grote behoefte hebben aan het delen van ervaringen en voorbeelden van andere scholen. Daarnaast besteed het leernetwerk zowel intern als extern aandacht aan het project via een nieuw ontwikkelde nieuwsbrief.

Onze andere betrokkenheid bij geboortezorg

Als ROS verbinden we regionaal alle partijen in de geboortezorg en sociaal domein met elkaar en versterken we de samenwerking. Wij zorgen ervoor dat zorgprofessionals aan tafel komen bij de juiste mensen en adviseren en begeleiden bij de complexe veranderopgave in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Voorbeelden van andere geboortezorg trajecten waaraan wij vanuit Reos werken:

Wijkgericht werken Amstelland

Regio Amstelland

Aan welke doelstellingen van AmstellandZorg draagt wijkgericht werken bij?

AmstellandZorg streeft ernaar ervoor te zorgen dat ouderen de zorg ontvangen die ze nodig hebben, door het professionaliseren van de eerstelijns ouderenzorg. De bijeenkomsten van wijkgericht werken dragen bij aan dit doel door het behandelen van multidisciplinaire thema’s binnen wijksamenwerkingsverbanden, wat resulteert in betere zorgverlening door eerstelijnsprofessionals en bewustwording bij patiënten over de mogelijkheden binnen het zorg- en welzijnsdomein, en hoe zij zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid.

In hoeverre worden deze doelstellingen gehaald? Wat zijn de effecten in de praktijk?

De bijeenkomsten van wijkgericht werken trekken telkens veel belangstelling en zijn populair onder de professionals. De bijeenkomsten fungeren vaak als startpunt waaruit verdere ontwikkelingen voortvloeien.

"We kijken terug op weer twee succesvolle bijeenkomsten ‘Wijkgericht werken Amstelland’ waaraan bijna 100 deelnemers per bijeenkomst hebben deelgenomen. Tijdens de voorjaarseditie kregen professionals de kans om kennis te maken met organisaties die ondersteuning kunnen bieden bij het ‘gezamenlijk dichten van de zorgkloof’. Tijdens de najaarseditie werkten professionals in wijken aan het thema ‘Regie in de laatste levensfase’." - Elianne Vink (Programmamanager Ouderen en GGZ bij AmstellandZorg)
Ellianne Vink (Programmamanager Ouderen en GGZ bij AmstellandZorg)

Wat zijn de belangrijkste activiteiten binnen dit traject en wat is hoe ervaar je de samenwerking met Reos hierin?

Professionals uit zowel het zorg- als het welzijnsdomein bereiden de bijeenkomsten voor, waarbij de samenwerking soepel verloopt. Reos speelt een centrale rol in het coördineren van het proces en neemt een belangrijke taak op zich bij het voorbereiden van de bijeenkomsten.

Hoe gaat dit komend jaar verder?

Volgend jaar zullen de bijeenkomsten worden voortgezet, waarbij er gekozen is voor een andere financieringsbron dan voorheen. Dit onderstreept de waarde die de betrokken partijen hechten aan het voortzetten van deze bijeenkomsten.

Eerstelijns EETteam Haaglanden gaat van start

Regio Haaglanden

Het Eerstelijns Eetteam Haaglanden (EET team Haaglanden) gaat officieel van start. In EET team Haaglanden bundelen we onze krachten als het gaat om kinderen met eetproblemen.

Reos ondersteunende tijdens het opzetten van dit eerstlijns eetteam. Zo waren wij vanuit Reos o.a. betrokken bij het benaderen van potentiële stakeholders voor het EET team.

Samen smullen, want samenwerking maakt zelfs moeilijke eters blij!

Vooruitblik naar 2024

We zijn ons er inmiddels allemaal van bewust dat de manier waarop we onze zorg hebben georganiseerd anders kan. Passender. Menselijker. Met elkaar staan we voor de opgave om die verandering te maken. Dat vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen.

In 2024 kijken we als Reos vooruit naar een gezondheidszorglandschap dat nog meer gericht is op preventie, samenwerking en toegankelijkheid. Waarbij intensief wordt samengewerkt met lokale (zorg)organisaties om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de gezondheid van inwoners te bevorderen.

Reos gelooft in de kracht van mensen en ziet volop mogelijkheden om elkaars talenten beter te vinden en in te zetten. Het Reos team brengt daarom in kaart hoe zij vanuit Mens en Maatschappij kunnen bijdragen aan de Reos ambitie: samen naar gezondere regio’s! Hiervoor is concretisering van de verandering de rol van Reos nodig.

Kortom, in 2024 blijft Reos streven naar een zorglandschap waarin de bewoner centraal staat, toegankelijke zorg vanzelfsprekend is en waar samenwerking en het betrekken van het netwerk de sleutel is tot een gezonde regio.

Lees mee met dit proces en krijg een kijkje achter de schermen van de Reos beweging.